info@wijputten.nl

Prikbord

Hard aan de slag!

Geplaatst op 31 maart 2014

Wij Putten heeft de verkiezingen gewonnen en is op afstand de grootste partij geworden in Putten. Dat betekent dat Wij Putten het initiatief heeft bij het vormen van een coalitie. Een eerste stap is afgelopen woensdag gezet, met een zogeheten Formatie Proloog. Partijen kregen daarbij de gelegenheid om in het openbaar in tien minuten uit te leggen hoe zij de verkiezingsuitslag duiden en wat voor rol ze voor zichzelf de komende periode zien weggelegd. Henri luitjes beet het spits af en nodigde partijen met name uit om te reageren op het wijkgericht werken, waar Wij Putten de nadruk op wil leggen. Daar ging overigens geen van de partijen concreet op in.

Een dag later, bij de beëdiging van de raadsleden, maakte Henri bekend dat Wij Putten twee opties nader wil onderzoeken: een college met ChristenUnie en SGP, en een college met ChristenUnie en CDA. De eerste gesprekken zijn inmiddels achter de rug. Eind van deze week hoopt Wij Putten bekend te kunnen maken welke kant het op gaat.

Ga met ons sporten!

Geplaatst op 5 mei 2014

Na het overweldigende succes en plezier van vorig jaar, hebben we besloten ook dit jaar weer mee te doen aan de Puttense Sportmarathon. Op 27 juni van 17.00 uur tot 28 juni 17.00 uur vindt weer hét sportspektakel van het jaar plaats. Moesten we vorig jaar nog 23 sporten in 22 uur doen. Dit jaar doen we er 27 in 24 uur.  Dit lijkt mij geen probleem voor ons team. Als we hetzelfde enthousiasme en inzet kunnen laten zien als vorig jaar, dan kunnen we dit prima aan.

Om weer zo’n topteam te vormen hebben we veel enthousiastelingen nodig. We hebben er minimaal 30 nodig en maximaal 40. We zoeken specialisten voor bijvoorbeeld schaken, dammen en judoën, maar ook generalisten die goed zijn in veel sporten of het gewoon heel leuk vinden om aan veel sporten mee te doen. We zien wel heel graag dat wanneer je deel van ons team wil uitmaken dat je minimaal aan 2 sporten meedoet.

Niet  alleen teamgenoten zijn gevraagd zich aan te sluiten bij ons team maar zeker ook supporters, coaches, fotograven én masseurs zijn altijd welkom 😉

Wil je weten welke sporten onderdeel zijn van de Puttense Sportmarathon? Klik dan HIER en laat me weten voor welke sport ik jou kan noteren!

We horen graag van je!

Groeten,

Wilma van Voorst, Gerrit Dwars, Arap-John Tigchelaar en Matine van der Haar

Aanmelden kan bij matine.vd.haar@wijputten.nl
Meer info vind je op www.puttensesportmarathon.nl

Witte Wij Putten-tornado

Geplaatst op 29 maart 2014

Het begint een traditie te worden: de jaarlijkse deelname van Wij Putten aan de Opschoondag. Menigeen had de kou en de nattigheid van vorig jaar nog in het geheugen, maar deze keer was het prachtig weer. In totaal waren er vierhonderd opschoners op de been, onder wie een team van bijna 40 leden van Wij Putten. Verdeeld over vijf groepen, gingen zij aan de slag in het centrum, in Husselerveld en Bijsteren, op de doorgaande wegen, in de Groene Scheg en rond de sportvelden. Opvallend: velen waren van mening dat er minder zwerfvuil lag dan voorgaande jaren. Begint de bewustwording vruchten af te werpen?

Kijk hier naar nog veel meer foto’s en kort verslag van Arap-John.

Trots

Geplaatst op 20 maart 2014

Beste leden,
Wat een geweldig resultaat heeft Wij Putten behaald. Meer dan 25 % van de kiezers, dus zeg maar 1 op de 4, heeft op Wij Putten gestemd. Het resultaat is vijf zetels in de gemeenteraad. Ik vat het maar samen als ‘loon naar werk’, niet alleen van de fractie en bestuur maar ook van veel, heel veel leden.
Wij Putten mag ook trots zijn dat er meer mensen zijn gaan stemmen dan vier jaar geleden. Naar mijn mening is dat het resultaat van het werk om inwoners meer te betrekken bij de eigen omgeving.
Iedereen die aan dit prachtige verkiezingsresultaat heeft meegewerkt wil ik van harte bedanken. Ook nodig ik jullie allemaal uit om Wij Putten de komende jaren te blijven steunen bij de diverse activiteiten. Bijvoorbeeld op 29 maart tijdens de Nationale Opschoondag of tijdens de Puttense Sportmarathon.
De fractie gaat nu aan de slag met de verkenning van een nieuw te vormen college.
Groet,
Henri Luitjes

Verkiezingsmarkt of de Wijk in…

Geplaatst op 16 maart 2014

Een van de laatste activiteiten voor de verkiezingen is op de zaterdag voor het stemmen gaan… verkiezingsmarkt. 

Wij Putten had voor deze zaterdag ingepland de Wijk in te gaan dus vroegen we aan wethouder Roelof Koekkoek of hij ‘onze tent’ in dorp wilde bemannen.
Dat kan ook prima in je ééntje want er zijn maar weinig  mensen van het winkelend publiek die overvallen willen worden door 6 partijen die een flyertje kwijt willen.
Sommige zie je met angstige blik rondkijken hoe moet ik hier doorheen komen. Reden voor ons om hier terughoudend te zijn. Onze kracht ligt immers ook meer in de wijken.

Ik moet zeggen dat de aanwezige partijen er meer van hadden gemaakt dan voorgaande verkiezingsmarkten. VVD had een prijsvraag, cakejes, snoepjes mandarijnen en ballonnen.
CDA een pianist die enkel liederen ten gehore bracht en een groene CDA-Kever. ChristenUnie bakte heerlijke ‘burgers’ en D66 had zelfs versterking uit Apeldoorn aan laten rukken.  Gemeentebelangen was op zoek naar zwevende kiezers met een reclamevliegtuigje en SGP stond opnieuw, zou het traditie zijn, met erwtensoep.

Zoals gezegd was Wij Putten er wel aanwezig maar ondertussen ook met 24 leden de Wijk in. Bij bewoners aanbellen, flyeren en je oor ten luister leggen.

Na het opbouwen van de tent en genieten van de lunch op de verkiezingsmarkt mocht ik met Rien van den Hoek naar bewoners die gereageerd hadden op onze app met een verbeterpunt.
Eén ervan wil ik de lezer niet onthouden.
We hadden namelijk een melding gekregen over het voetbalveldje bij de Henslaere.  Eropaf dus.
Toen we ons melden op het opgegeven adres kwamen twee jongens van nog geen zestien het huis uit die ons graag wilden laten zien hoe erbarmelijk hun trapveldje was. Nou… meer dan 100% gelijk. Je zou er je enkels breken zulke gaten en hobbels zaten er in. Goed om op de kaart te zetten als verbeterpunt maar ook zo’n overduidelijk voorbeeld dat in dergelijke situaties het Gemeentehuis heel laagdrempelig moet zijn én ontvankelijk. Het is aan de politiek om er voor te zorgen dat de gemeente budget heeft om zulke kleine ergernissen direct aan te kunnen pakken.

Ik zie uit naar de uitslag van komende woensdag en vooral naar de mogelijkheden om Samen aan de slag te gaan.

Arap-John Tigchelaar

Wij Putten spreekt Tweede Kamerlid aan over Zorgwet

Geplaatst op

Wij Putten heeft donderdagavond bij Tweede Kamerlid Carla Dik van de ChristenUnie opnieuw gepleit voor uitstel van de invoering van de nieuwe Zorgwet. Dik was op uitnodiging van haar partij in Putten

Wij Putten vindt het niet verantwoord om de nieuwe Zorgwet al op 1 januari van het volgend jaar in te voeren, omdat de gemeente dan te weinig tijd krijgt om de zorg te organiseren. In de Zorgwet is geregeld dat de verantwoordelijkheid voor de zorg wordt overgeheveld van het rijk naar de gemeenten.

Eerder had Wij Putten al per brief aan alle fracties in de Tweede Kamer gepleit voor uitstel van deze operatie. Dit naar aanleiding van het dorpsgesprek in Stroud, dat Wij Putten vorige maand hield en waaruit naar voren kwam dat er nog heel veel onduidelijk is rond de invoering van de Zorgwet. De nieuwe wet wordt naar verwachting pas in mei in de Tweede Kamer behandeld, waarna de Eerste Kamer zich er ook nog over moet buigen. Wij Putten vindt dat met name de ouderen in Putten niet de speelbal mogen worden van de overhaaste invoering van de wet. Op initiatief van de partij heeft de Puttense gemeenteraad inmiddels een soortgelijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
Toen Tweede Kamerlid Carla Dik afgelopen donderdag op uitnodiging van de ChristenUnie Putten een bezoek bracht aan het bedrijf Kolmer in Putten, stelde Ard Kleijer Wij Putten in de gelegenheid om bij Dik aandacht te vragen voor de kwestie. Wij Putten maakte hier dankbaar gebruik van. “We maken ons zorgen om de zorg die we de inwoners van Putten straks nog kunnen bieden”, aldus raadslid Wilma van Voorst-Ruiter van Wij Putten, “en dringen aan op een snelle besluitvorming.”

Dik gaf aan de beide brieven ontvangen te hebben en de zorgen van Wij Putten te delen. Of de invoering van de wet wordt uitgesteld, kon ze niet zeggen.

Wij Putten: nu slopen, straks bouwen

Geplaatst op 10 maart 2014

Wie een oud bijgebouw sloopt, moet daar jaren later een nieuw gebouw voor kunnen terugzetten. Dat is de strekking van een plan dat Wij Putten bij de gemeenteraad wil indienen. 

Met name in het buitengebied gebeurt het volgens Wij Putten nogal eens dat overtollige gebouwen jarenlang blijven staan, omdat eigenaren bang zijn om hun recht op herbouw te verspelen. Ze kunnen namelijk via de regels rond functieverandering oude bedrijfsgebouwen slopen en er andere gebouwen voor terugzetten, maar dat moet dan wel direct gebeuren. Anders komt de omgevingsvergunning te vervallen. In de praktijk leidt dat ertoe dat ze de schuren liever laten verpauperen dan slopen. Ze blijven nutteloos op erven staan, ontsieren de omgeving en zorgen voor verrommeling van het buitengebied. Vaak zijn ze ook nog bedekt met asbestplaten, wat leidt tot gezondheidsrisico’s in geval van brand en andere calamiteiten.

Wij Putten wil hier vanaf. De partij stelt daarom voor dat er een regeling komt waarbij eigenaren hun sloopmeters als een soort tegoed op een bank kunnen bewaren, zodat ze later alsnog tot herbouw kunnen overgaan. Tegen dezelfde condities als op het moment van sloop. De gemeente moet daartoe een perceelsgebonden sloopregistratie bijhouden, aldus het voorstel van Wij Putten.

Wij Putten wil het voorstel binnenkort in de gemeenteraad indienen.

Wij Putten in uitzending Hart van Nederland

Geplaatst op 1 maart 2014

Het televisieprogramma Hart van Nederland van SBS6 gaat aandacht besteden aan de manier waarop Wij Putten inwoners wil betrekken bij de inrichting van hun leefomgeving. De uitzending is op maandag 10 maart, om 19.00 uur en om 22.30 uur.

Vooral de activiteiten van Wij Putten op het gebied van burgerparticipatie hebben de aandacht van de programmamakers getrokken. Met name uniek is de app die Wij Putten heeft ontwikkeld, waarop vele verbeterpunten zijn aangegeven en waarop inwoners van Putten ook hun verbeterpunten kunnen melden. De app is te vinden op www.wijputten.nl/punten.

Op donderdag 6 maart komt een ploeg van SBS6 naar Putten om opnames te maken voor de uitzending van Hart van Nederland.

Bestuur Avondvierdaagse Ambassadeur van het Wij-gevoel

Geplaatst op 16 februari 2014

Het bestuur van de Puttense Avondvierdaagse is door Wij Putten uitgeroepen tot Ambassadeur van het Wij-gevoel. Afgelopen donderdag heeft voorzitter Cor ten Velde de onderscheiding in de vorm van een koperen hertje in ontvangst genomen.  

Wij Putten heeft de onderscheiding in het leven geroepen om organisaties, instanties en personen in Putten in het zonnetje te zetten, die op een bijzondere manier bijdragen aan de sociale samenhang in Putten. “Dat geldt zeker ook voor het bestuur en de vrijwilligers van de Avondvierdaagse”, aldus raadslid Wilma van Voorst-Ruiter in de korte toespraak bij de uitreiking. “Het is fijn als mensen zich inzetten om jong en oud samen te brengen, of dat nu in de politiek, in de cultuur of de sport is. Het samen doen staat voorop.” Ook herinnerde zij eraan dat het bestuur enkele jaren geleden veel heeft gedaan om de basisscholen ervan te overtuigen dat zij zich moesten blijven inzetten voor de deelname van leerlingen.

Het bestuur was met een zware delegatie naar Stroud gekomen om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Voorzitter Ten Velde toonde zich zeer vereerd met het koperen hertje. “Het wij-gevoel, dat is inderdaad waar we het allemaal voor doen”, aldus Ten Velde. Het hertje zal waarschijnlijk onder de bestuurders gaan rouleren. “En tijdens de Avondvierdaagse komt hij natuurlijk hier in Stroud te staan.” Ook vertelde hij dat de voorbereiding voor de 63ste editie van het wandelfestijn alweer in volle gang is.

De Avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 juni en kent zoals gebruikelijk routes van vijf, tien en vijftien kilometer.

Het is de derde keer dat Wij Putten de onderscheiding uitreikt. Eerder ontvingen Jong Putten en de locatie Putten van Christelijke College Groevenbeek eenzelfde onderscheiding. Het koperen hertje is gemaakt door de Puttense kunstenaar Marjan Heijmans.

PuttenTV was er ook bij en maakte de volgende opnames: http://youtu.be/-6bV6TSlq_I

Wij Putten houdt dorpsgesprek over de zorg

Geplaatst op 10 februari 2014

Wij Putten houdt op vrijdag 21 februari vanaf 15.30 uur in de foyer van Stroud een dorpsgesprek over de zorg in Putten. In dit gesprek wil Wij Putten scherp krijgen hoe het op 1 januari 2015 staat met de zorg die de gemeente verleent.   

Tijdens het dorpsgesprek zijn dorpsgenoten die nu al zorg krijgen aanwezig, net als dorpsgenoten die professionele zorg verlenen. Ook mantelzorgers en een Puttense huisarts verlenen hun bijdrage aan het dorpsgesprek.   

Op 1 januari 2015 draagt het rijk een groot aantal zorgtaken over aan de gemeenten en aan de zorgverzekeraars. Tegelijk wordt er fors op de budgetten bezuinigd, tot wel 40 procent. Daar gaan de mensen die zorg nodig hebben zeker wat van merken, want de gemeente Putten kan deze bezuinigingen onmogelijk compenseren.  

Wij Putten wil tijdens het dorpsgesprek scherp krijgen waar we op dit moment staan en wat er voor 1 januari 2015 nog gedaan moet worden. Op welke WMO-zorg kunnen onze inwoners volgend jaar nog rekenen? En als dat antwoord er nog niet is, wanneer dan wel? Wij Putten nodigt in het dorpsgesprek zo veel mogelijk mensen uit die van de hoed en de rand weten voor wat betreft de Puttense zorg.   

Iedere inwoner mag aan het dorpsgesprek deelnemen om mee te denken over de toekomst van de zorg in Putten. Het precieze programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Het gesprek vindt plaats in de foyer van MFC Stroud, aan de Brinkstraat 91 te Putten.