info@wijputten.nl

Nieuws

Links of Rechts

Geplaatst op 14 oktober 2018

Bijna een halfjaar na de gemeenteraadsverkiezingen moet ik bekennen dat ik eigenlijk nu al uitkijk naar de volgende in 2022. Tijdens de aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd Wij Putten namelijk als nogal links weggezet. En dat vind ik boeiend. Lees meer…

Pas op de plaats met rotonde Bosrand

Geplaatst op 4 oktober 2018

Los eerst het probleem met de aansluiting van de Bosrand op, voor een voorstel voor de aanleg van een grote rotonde bij deze entree van Putten nader wordt uitgewerkt. Dat is de strekking van een motie van Wij Putten, die vanavond met steun van ChristenUnie en SGP is aangenomen.Lees meer…

Helderheid over bomenkap

Geplaatst op 24 september 2018

Als er bomen moeten worden gekapt, gaat de gemeente beter uitleggen waarom dit moet gebeuren. Dat heeft het college beloofd, in antwoord op vragen van de fractie van Wij Putten hierover.Lees meer…

Duidelijkheid rond sportsubsidiebeleid

Geplaatst op 19 september 2018

De gemeente moet de criteria voor sportverenigingen om subsidie te krijgen duidelijker omschrijven. Dat stelt de fractie van Wij Putten, naar aanleiding van de evaluatie van het sportbeleid.Lees meer…

Wij Putten: mogelijk 60 km/u op Voorthuizerstraat

Geplaatst op 7 september 2018

Wij Putten wil graag onderzocht zien of het wenselijk is dat de maximumsnelheid op de Voorthuizerstraat wordt verlaagd naar 60 kilometer per uur. Wij Putten heeft hiertoe een enquête geopend op de website.Lees meer…

Wij Putten zoekt steun voor woningbouw

Geplaatst op 3 september 2018

Wij Putten wil het pleidooi voor woningbouw en bedrijventerreinen dat de partij onlangs aan de provincie heeft gestuurd bespreken in de commissie Ruimte. Om zo meer te steun te verwerven.Lees meer…

Helderheid over handhavingsbeleid

Geplaatst op 1 september 2018

Wij Putten wil graag weten hoe de gemeente te werk gaat bij het handhavingsbeleid en het innen van dwangsommen. De partij heeft het college daartoe een aantal schriftelijke vragen gesteld.Lees meer…

Meer betrokkenheid bij Voorthuizerstraat

Geplaatst op 25 augustus 2018

Wij Putten gaat zich ervoor inzetten dat aanwonenden van de Voorthuizerstraat, maar ook de gemeenteraad meer worden betrokken bij de herinrichting van deze weg. Dat is het resultaat van het overleg tussen de fractie van Wij Putten en vertegenwoordigers van de klankbordgroep Voorthuizerstraat. Lees meer…

Extra woningbouw en bedrijventerreinen

Geplaatst op

Wij Putten wil dat de provincie Gelderland instemt met de aanleg van zeven hectare bedrijfsterrein en de bouw van jaarlijks honderd woningen in Putten. Dat heeft de partij per brief aan de provincie laten weten.

De fractie van Wij Putten reageert hiermee op de nieuwe Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, die de provincie afgelopen maand voor inspraak heeft vrijgegeven. Lees meer…

Recreatieterreinen

Geplaatst op 15 juli 2018

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de recreatieparken in Putten. Het begon over de handhaving, waarbij de menselijke maat zou ontbreken. Tijdens de formatie in april hebben we uitgebreid over de vakantieparken in Putten gesproken. Roelof Koekkoek is toen aangewezen als wethouder voor het project Vitale Vakantieparken, inclusief de handhaving. Uitgangspunt is en blijft dat er geen permanente bewoning op vakantieparken wordt toegestaan en dat we actief handhaven. Streng, maar wel rechtvaardig; op een menselijke manier. We sturen mensen dus echt niet van de ene op de andere dag weg.Lees meer…