info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten spreekt Tweede Kamerlid aan over Zorgwet

Geplaatst op 16 maart 2014

Wij Putten heeft donderdagavond bij Tweede Kamerlid Carla Dik van de ChristenUnie opnieuw gepleit voor uitstel van de invoering van de nieuwe Zorgwet. Dik was op uitnodiging van haar partij in Putten

Wij Putten vindt het niet verantwoord om de nieuwe Zorgwet al op 1 januari van het volgend jaar in te voeren, omdat de gemeente dan te weinig tijd krijgt om de zorg te organiseren. In de Zorgwet is geregeld dat de verantwoordelijkheid voor de zorg wordt overgeheveld van het rijk naar de gemeenten.

Eerder had Wij Putten al per brief aan alle fracties in de Tweede Kamer gepleit voor uitstel van deze operatie. Dit naar aanleiding van het dorpsgesprek in Stroud, dat Wij Putten vorige maand hield en waaruit naar voren kwam dat er nog heel veel onduidelijk is rond de invoering van de Zorgwet. De nieuwe wet wordt naar verwachting pas in mei in de Tweede Kamer behandeld, waarna de Eerste Kamer zich er ook nog over moet buigen. Wij Putten vindt dat met name de ouderen in Putten niet de speelbal mogen worden van de overhaaste invoering van de wet. Op initiatief van de partij heeft de Puttense gemeenteraad inmiddels een soortgelijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
Toen Tweede Kamerlid Carla Dik afgelopen donderdag op uitnodiging van de ChristenUnie Putten een bezoek bracht aan het bedrijf Kolmer in Putten, stelde Ard Kleijer Wij Putten in de gelegenheid om bij Dik aandacht te vragen voor de kwestie. Wij Putten maakte hier dankbaar gebruik van. “We maken ons zorgen om de zorg die we de inwoners van Putten straks nog kunnen bieden”, aldus raadslid Wilma van Voorst-Ruiter van Wij Putten, “en dringen aan op een snelle besluitvorming.”

Dik gaf aan de beide brieven ontvangen te hebben en de zorgen van Wij Putten te delen. Of de invoering van de wet wordt uitgesteld, kon ze niet zeggen.