info@wijputten.nl

Anbi

ANBI

De belastingdienst heeft Wij Putten per 1 januari 2014 de ANBI-status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent dat giften aan de partij en de contributie aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. logo-ANBI
Wij Putten voldoet aan de voorwaarden omdat:

  • Wij Putten zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang;
  • Wij Putten geen winstoogmerk heeft;
  • Wij Putten als vereniging en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen:
  • Wij zetten niet aan tot haat of het gebruik van geweld;
  • Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen binnen Wij Putten hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld;
  • De bestuurders van Wij Putten beschikken niet over het vermogen van de vereniging, alsof het hun eigen vermogen is. Er is duidelijk sprake van gescheiden vermogen;
  • Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor ons werk;
  • De bestuurders van Wij Putten krijgen op geen enkele wijze een beloning. Er zijn ook geen onkostenvergoedingen behalve vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten;
  • Het beleidsplan van Wij Putten is transparant en actueel.

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 821421566.

Ons jaarverslag 2014 vindt u HIER.
Ons jaarverslag 2015 vindt u HIER.
Ons jaarverslag 2016 vindt u HIER.
Ons jaarverslag 2017 vindt u HIER.
Ons jaarverslag 2018 vindt u HIER.

Ons financieel verslag 2014 vindt u HIER.
Ons financieel verslag 2015 vindt u HIER.
Ons financieel verslag 2016 vindt u HIER.
Ons financieel verslag 2017 vindt u HIER.
Ons financieel verslag 2018 vindt u HIER.

Onze verantwoording fractie-uitgaven 2016 treft u HIER.
Onze verantwoording fractie-uitgaven 2017 treft u HIER.
Onze verantwoording fractie-uitgaven 2018 treft u HIER.
anbi belastingdienst

Het bestuur van Wij Putten bestaat uit

Marieke Haanschoten (Voorzitter)
Linda van Borssum Waalkes (bestuurslid)
Edwin Luijt (bestuurslid)
Luuk Obbink (secretaris)
Bert Veeningen (penningmeester)

Wij Putten kent geen bezoldigde functies.

Wie zijn Wij?

Wij Putten is een lokale politieke partij, zonder Haagse binding. Met vijf raadszetels de grootste partij in Putten. Wij Putten houdt zich uitsluitend bezig met zaken die Puttenaren aangaan.
Lees meer over de mensen achter Wij Putten

Meer weten over Wij Putten?

Neem contact op met Wij Putten of Arap-John Tigchelaar.

Neem contact op