info@wijputten.nl

Over Wij Putten

Wij Putten werkt

  • Wij Putten is een jonge partij
  • Wij Putten is een partij voor iedereen
  • Bereid om dat samen met anderen te doen
  • Bereid om de handen uit de mouwen te steken
  • Geen vriendjespolitiek
  • Wij Putten wil bouwen, bouwen, bouwen!

Neem direct contact op

Wij Putten werkt!

Wij Putten is jonge partij, net 8 jaar oud. Jong en ambitieus. Bereid om verantwoordelijkheid te nemen en af te leggen. Bereid om de handen uit de mouwen te steken en vooral bereid om dat samen met anderen te doen.

Politiek staat voor het maken van keuzes, iedere dag weer opnieuw. Op deze site en in ons verkiezingsprogramma treft u de politieke lijn aan van Wij Putten in de gemeenteraad voor de komende vier jaar. Keuzes die we met overtuiging hebben gemaakt, maar die niet in beton gegoten zijn. Al was het maar omdat het onmogelijk is om nu al te anticiperen op alle ontwikkelingen in de komende vier jaar.

Verkiezingsprogramma

De mensen bij Wij Putten

Bestuur Wij Putten

Bouwen

Wij Putten is een partij voor iedereen en sluit niemand uit. Een partij waarin jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, gezond of hulp behoevend elkaar ontmoeten. Met elkaar bouwen wij aan de toekomst van onze gemeente, dat is wat ons bindt. Niet de eigen belangetjes, maar het gemeenschappelijk belang staat voorop. Het ‘wij’ in de samenleving versterken, dat is onze opdracht. Want met elkaar bouwen wij Putten, met elkaar besturen wij Putten en met elkaar zijn wij Putten.

Meer over ons gemeenschappelijk belang

Putten is nooit af

Wij Putten wil het goede in het dorp koesteren en waar nodig en mogelijk verbeteren. De tijd staat tenslotte niet stil, ook in Putten niet. Wij Putten vindt het haar opdracht om er voor te zorgen dat we klaar zijn voor onze toekomst en die van onze (klein)kinderen. Want onze stelregel is: Putten is altijd klaar, maar nooit af!

Lees meer

Burgerparticipatie

Vanaf de oprichting is Wij Putten een groot voorstander van burgerparticipatie. De inwoners betrekken bij het bestuur van hun eigen gemeente. Ook de gemeente Putten heeft daar in de afgelopen jaren ervaringen mee opgedaan en stappen gezet. Ontmoetingsavonden tussen college en wijkbewoners zijn gestart en moeten voortgezet. Projecten worden in samenspraak met bewoners opgezet. En ja, makkelijk is het niet. Daarom is het van belang om bij ieder onderwerp, iedere keer weer vooraf heldere afspraken te maken hoe ver burgerparticipatie kan gaan.

Lees meer over burgerparticipatie

Wij in de wijk

Wij Putten is een partij voor iedereen. De partij laat zich het best vergelijken met een doorsnee straat in Putten, waar jong, oud, man, vrouw, kerkelijk of niet kerkelijk gezond, of hulpbehoevend samen wonen. Het samen aan de toekomst van Putten werken, is wat bindt. Wij Putten gaat het samen doen met u.

Samen zijn we (Wij) Putten!

Lees meer over Wij Putten

Maak kennis met de mensen bij Wij Putten

Wij Putten is een partij voor iedereen en sluit niemand uit. Een partij waarin jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, gezond of hulp behoevend elkaar ontmoeten. Met elkaar bouwen wij aan de toekomst van onze gemeente, dat is wat ons bindt. Niet de eigen belangetjes, maar het gemeenschappelijk belang staat voorop. Het ‘wij’ in de samenleving versterken, dat is onze opdracht. Want met elkaar bouwen wij Putten, met elkaar besturen wij Putten en met elkaar zijn wij Putten.

Ontmoet de mensen bij Wij Putten

Word lid van Wij Putten!

U kunt lid worden van Wij Putten door contact op te nemen met Bert Veeningen. Hij kan u meteen meer vertellen over Wij Putten. Het lidmaatschap bedraagt minimaal € 5 en maximaal € 50 per jaar.

Lid worden