info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Vakantiespreiding

Geplaatst op 12 januari 2011

Vakantiespreiding is in het leven geroepen om te voorkomen dat niet alle leerlingen in Nederland tegelijk met vakantie gaan. Recreatieparken en campings en de toeristische trekpleisters raken daardoor minder of niet overbelast en de verkeersdrukte is daardoor minder. Nederland is onderverdeeld in drie regio’s, te weten Noord, Midden en Zuid. Scholen zijn alleen verplicht zich aan de data te houden die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) oplegt voor de zomervakantie. Voor wat betreft de overige vakantieperiodes geeft het ministerie adviesdata, maar daar hoeven scholen zich niet aan te houden.

Voor de kerstvakantie was de adviesdatum 18 december 2010 tot en met 2 januari 2011. Een aantal basisscholen in Putten heeft dit jaar echter besloten een andere datum te plannen en wel van 24 december 2010 tot en met 9 januari 2011, een aantal basisscholen heeft zich wel gehouden aan de adviesdatum. Vakantiespreiding in Putten dus dit jaar, maar daardoor ook vakantiespreiding in gezinnen die kinderen op verschillende scholen hebben ofwel met meerdere regio’s te maken hebben. Voor de school is het op zich wel een begrijpelijke keus. De periode tussen Sinterklaas en Kerstmis was dit jaar erg klein indien het advies van OCW gevolgd zou worden. Lastig dus om alle activiteiten die met het kerstfeest te maken hebben in deze korte periode te plannen.

Maar als je een gezin hebt met kinderen op verschillende scholen is het erg onhandig. Je moet rekening houden met 3 weken vakantie van de kinderen, maar er is maar 1 gezamenlijke week om wat te plannen met elkaar. Ook om deel te nemen aan bepaalde activiteiten in een andere regio, bijvoorbeeld Harderwijk, is eigenlijk onmogelijk. Het is mij slecht bevallen, het echte vakantiegevoel, zonder tijdsdruk, is er maar heel even geweest.

Wat mij betreft geen vakantiespreiding meer in Putten! Maar wat vindt u ervan?

Opschoondag en NL Doet

Geplaatst op 10 januari 2011

Vorig jaar was Wij Putten goed vertegenwoordigd op de Landelijke Opschoondag en NL Doet. Dit jaar zijn er twee mogelijkheden om de handen uit de witte bodywarmers te steken, want de Landelijke Opschoondag is op zaterdag 12 maart en NL Doet een week later, op 19 maart. Op de Opschoondag staat – het woord zegt het al – een schoonmaakbeurt van de leefomgeving centraal, bij NL Doet gaat het om een breed scala van vrijwilligersactiviteiten met een eenmalig karakter.
Meedoen met een van deze activiteiten of misschien zelfs wel allebei? Geef je op bij Arap-John Tigchelaar.

Wij Putten lanceert nieuwe website (persbericht)

Geplaatst op 9 januari 2011

PUTTEN – Wij Putten heeft sinds het afgelopen weekeinde een nieuwe website in de lucht, met onder meer een wekelijkse column. Deze wordt roulerend verzorgd door een aantal Puttenaren van diverse pluimage. Op de site is ook het laatste nieuws te vinden.

De columns worden onder meer verzorgd door Herman Luitjes, die als fractielid van Wij Putten al vele maanden zogeheten Bespiegelingen schrijft op de site van de partij. Ook Roelof Koekkoek, wethouder voor Wij Putten, heeft zijn medewerking toegezegd. Evert Doppenberg combineert zijn brede kennis over wat er in het dorp speelt en leeft met een niet aflatende belangstelling voor wat er in de Puttense politiek gebeurt, wat soms verrassende inzichten oplevert.

Joke van Westing en Luuk Obbink zijn beiden import-Puttenaren, die zich ieder op hun eigen manier wel in de Puttense samenleving hebben geworteld. Ook dat kan andere geluiden opleveren. Tot slot heeft de partij René Roelofs bereid gevonden periodiek zijn visie te geven op al wat er gebeurt in Putten. Roelofs was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van D66, maar zijn partij haalde de kiesdrempel niet. Hij heeft toegezegd op voorwaarde dat hij de pen vrijelijk mag hanteren.
Een en ander resulteert in een waaier van bijdragen, waarmee Wij Putten ruimte wil geven aan visies die binnen en buiten de partij leven. “We willen discussie stimuleren, niet alleen in de raadszaal, maar vooral ook daarbuiten”, zegt fractievoorzitter Henri Luitjes, die de nieuwe site heeft opgezet. “Het is een plek om zaken aan te kaarten of om dingen in een wat ander perspectief te zetten. Als partij willen we dat faciliteren.”

Discussie via de site is ook mogelijk en wel door via Twitter te reageren. Op een van de pagina’s van de site is te zien wat er allemaal over Putten wordt getwitterd, wat voor tweets er van Wij Putten komen, welke er voor de partij zijn bestemd en wat lokale politici allemaal twitteren. “Zo kan iedereen ook zien wat zij tijdens raadsvergaderingen allemaal twitteren. Heel wat collega’s zijn doorlopend met hun mobiel in de weer”, zegt Luitjes. “Vooral Ard Kleijer is heel actief.”

Uiteraard is op de site alles te vinden over de partij, de fractie en de activiteiten, zoals de enquête die de partij afgelopen zaterdag hield over het leegstaande pand aan op de hoek van de Bakkerstraat en de Verlengde Dorpsstraat. Tot slot is op de site het laatste nieuws van de lokale kranten te lezen.

Enquete Bakkerstraat – Verlengde Dorpstraat

Geplaatst op 8 januari 2011

Een ploeg van Wij Putten heeft op zaterdag 8 januari voorbijgangers gevraagd wat er volgens hen met het leegstaande en vervallen pand op de hoek van de Bakkerstraat en de Verlengde Dorpsstraat moet gebeuren. Arap John Tigchelaar doet verslag.

Wat een ontzettend zinvolle maar ook erg leuke wijze om met de inwoners van Putten te communiceren! Ondanks kou en regen zijn we na ruim 3,5 uur gesprekjes houden, 175 enquêtes verder, gestopt. Onze target van 200 enquêtes bleek niet haalbaar. Niet omdat er te weinig mensen op straat waren. De uurtjes werden snel gevuld, omdat niet alleen het betreffende pand uitgebreid aan de orde kwam, maar ook allerlei andere zaken bij ons onder de aandacht werden gebracht. Variërend van gaten in de weg tot fietsbeleid in het centrum.
Opvallend was wederom hoe positief Wij Putten te woord werd gestaan. Zeker nadat bleek dat we niet iets politieks gingen doen, maar alleen maar een mening vroegen.
We hadden geluk vanmiddag want wethouder Nico Gerritsen passeerde ons enigszins verbaasd. Maar liet zich overhalen de vragen van Wij Putten te beantwoorden. Mevrouw Sonnenberg van de Hema wilde weten waar we mee bezig waren en bleek na uitleg onze actie wel sympathiek te vinden. Ze zei overigens meer te weten, maar wilde daar niets over kwijt. Anderen wisten ook meer, waarbij de namen De Vette en Sonnenberg telkens weer werden genoemd. Ook sprak ik een nicht van de overleden Manus Guliker en die deelde wat verhelderende familiehistorie met mij.

Er werd meerdere keren gerefereerd aan de prachtige boerderij die vroeger in de Kerkstraat stond. In meerderheid vonden de Puttenaren dat je niet weer een karakteristiek pand om zeep moest helpen. Als het gesloopt moest worden, dan weer graag een identiek pand terug, waren meerderen van mening. Sommigen kwamen fietsend voorbij en riepen ons toe ‘slopen die zooi’ zonder de inhoud of reden van onze enquête te weten.
Ik was verrast hoeveel plaatsgenoten opteerden voor opknappen en weer in oude luister herstellen. Maar ook dat, zonder twijfel, de gemeente vrijwel direct werd genoemd om het voortouw te nemen. Alsof het de schuld van de gemeente is dat het pand er zo bij staat! Projectontwikkelaars bleken weinig geliefd: zakkenvullers zijn het, stelde menigeen. De optie ‘Winkelruimte, met betaalbare appartementen erboven’ werd vaker aangevuld met ‘niet te hoog’ of ‘niet zoals daar’ en dan wijzend op de gebouwen rond de povonde. Zelfs winkels zónder woonruimte erboven werd meer dan een paar keer expliciet genoemd.
Al met al hebben we ondanks de herfstachtige weersomstandigheden genoten van alle leuke contacten en gesprekjes.

Arap-John Tigchelaar

Bespiegeling: Verlengde dorpstraat Bakkerstraat

Geplaatst op 6 januari 2011

Tijdens de enquête in het dorp voor de nieuwe burgemeester heeft men mij aangesproken over het pand aan de Verlengde dorpstraat Bakkerstraat.

In het pand was vroeger het taxi bedrijf van de familie Guliker gevestigd. Men vindt het een lelijk gezicht bij het binnen rijden van Putten. Geen trottoirs langs de Bakkerstraat wat gevaarlijk is. Risico voor brandstichting is niet denkbeeldig.

Het pand staat misschien wel 10 jaar of langer leeg. In het algemeen duurt een plan van begin tot eind niet meer dan 5 jaar. Er had allang wat moeten staan vindt men.

De burger roept direct, de gemeente is  daar toch verantwoordelijk voor? Of dat zo is weet ik niet, maar meest voor de handliggende vraag is waarom doet men er niets aan? Enerzijds de gemeente en anderzijds de eigenaar; of beiden.

Bakkerstraat 2Oude panden in de Gemeente Putten worden meestal vervangen door de op de begane grond winkels te bouwen en daar boven appartementen.  Waarom kan de winkel niet uit tweeverdiepingen en een zolder als magazijn, of drie verdiepingen  bestaan. Er zijn wel meer winkels  waarbij drie verdiepingen worden benut.

Kan de gemeente de eigenaar verplichten het pand te slopen als er geen bestemming voor gevonden kan worden. Zo nog jaren laten gaan is geen optie.

Als er besloten wordt om het te gaan slopen, wat moet er dan komen. Een winkel, bank of iets anders?

Een gebouw met dezelfde uitstraling als de RABO Bank vind ik persoonlijk erg mooi.

Wat vindt u dat er moet komen?

Bespiegeling: Tweetwaardig

Geplaatst op 31 december 2010

Dat we tegenwoordig van hype naar hype rennen is bekend. Iedereen kan zijn mening erover geven op internet. Het effect ervan moeten we natuurlijk niet overschatten. Na een week, soms al na enkele dagen zijn we al die hypes alweer vergeten.

Zo is Twitter een medium waar ik nog aan moet wennen. Communiceren in one-liners. Enkele voorbeelden van lokale tweets, die ik kennelijk niet mag missen:

ArdKleijer @wethouderfiers Ik houd het toch maar op het enige echte #Putten op de Veluwe. Een dorp om van te houden.

Aart Evers: Voorgerecht en nagerecht klaar. Zo gezellig met vrienden en pa en ma eten. Hopelijk lusten ze de brouwsels 😉

Lubbert van de Heuvel: Weer terug van een fantastische boswandeling met een aangename tussenstop in Boshuis Drie. Genieten #Putten en omgeving!

Peter Brink:@4anneke Wat is het adres van je website

En natuurlijk VVD-commissielid Marc Mabelis. Hij twittert deze week: Goed stuk van Sander van Nieuwenhuizen in de Puttenaer! Zou iedereen zich hier van bewust zijn in Putten?

Deze ingezonden brief van Sander van Nieuwenhuizen (lid jongVVD Putten) gaat over het Puttens Woningbouwprogramma 2010 – 2020. De stelling van deze jong VVD-er is kort gezegd dat Putten binnen 10 jaar is vergrijsd en wordt opgeslokt door Harderwijk, tenzij de wethouder als een speer zorgt voor meer nieuwbouwwoningen. Citaat: “Nu het KWP3 weer ter discussie staat roep ik daarom met klem: ‘wethouder doe uw werk en ga onderhandelen!’

Een mosterd-na-de-maaltijd brief. Anders kan ik de brief van Van Nieuwenhuizen niet kwalificeren. In de vergadering van raadscommissie Ruimtelijke Zaken van 14 december jl. hebben de aanwezige raadfracties uitgebreid gesproken over het Puttens woningbouwprogramma. Zo ernstig als VVD het in de Puttenaer voorstelt, is en wordt het natuurlijk niet. Iets te veel demagogie. Maar de hele commissie RZ (met uitzondering van de VVD) heeft wethouder Kleijer gevraagd meer nieuwbouwwoningen voor Putten te regelen. De VVD stelde die avond andere prioriteiten en was niet aanwezig. Dan wordt het des te merkwaardiger als vervolgens een VVD-lid zich via de krant tot de wethouder wendt met een oproep aan de wethouder om zijn werk te doen. Sander had beter zijn oproep kunnen richten aan zijn fractievoorzitter Bert Klompenhouwer: ‘Bert, doe je werk en bepleit meer woningbouw voor Putten in de commissie Ruimtelijke Zaken.’ Zo’n brief in de krant zou pas nieuws zijn en zeker tweetwaardig!

Raadslid mee op de strooiwagen

Geplaatst op 28 december 2010 Raadlid mee op strooiwagen

PUTTEN – Ook deze winter valt de sneeuw met bakken uit de hemel. Tijd voor strooi- en veegwagens, maar vooral ook tijd voor gemopper op het strooibeleid. Raadslid Wilma van Voorst-Ruiter wilde weten hoe gladheidsbestrijding in z’n werk gaat en ging eropaf. ,,Die mannen doen heel goed werk!”

Afgelopen vrijdagochtend om half vijf ging bij Wilma van Voorst-Ruiter de telefoon. Kon zij onmiddellijk naar de gemeentewerf aan de Ambachtsstraat komen? Uit metingen was gebleken dat het glad is en dat is voor de ochtendploeg van de gemeentelijke strooidienst het teken om in actie te komen. En het raadslid van Wij Putten had aangegeven dat ze een keer mee wilde om het strooien en vegen in de praktijk mee te maken. ,,Tja, dat was wel even wennen. Maar ik was in een kwartier op de werf.”
Barre tijden
Daar ontdekte ze hoe de mannen te werk gaan. De medewerkers van de buitendienst van de gemeente hebben in deze barre tijden naast de normale dagbezetting een ochtend- en een avondploeg, die met vier wagens acht routes door het dorp rijdt, plus nog een route over de fietspaden. ,,Ik heb het nooit geweten, maar op de hoek van de Roosendaalseweg en de Knapzaksteeg staat een meetinstrument van Meteoconsult, dat meet of er gladheid te verwachten is”, vertelt Van Voorst-Ruiter. ,,Dat schijnt het koudste plekje van Putten te zijn. Als het signaal komt, moeten de mannen binnen een uur op de weg zijn.”
Het raadslid ging mee op twee routes van één van de schuif- en strooiwagens. ,,Vroeger zaten er twee mensen op de wagen, maar door verbeterde technische voorzieningen kunnen de medewerkers het nu alleen. Zo zijn de wagens voorzien van een TomTom, waarin de route is vastgelegd. Die routes staan trouwens gewoon op de website van de gemeente, dus iedereen kan zien of er wordt gestrooid. En als er klachten zijn, kan de gemeente heel makkelijk nagaan of er iets mis is gegaan, want de gereden route wordt in de apparatuur opgeslagen.”
Ook ontdekte het Wij Putten-raadslid waarom niet overal wordt gestrooid. ,,Het gaat vooral om de doorgaande wegen. Op binnenwegen heeft het geen zin om te strooien, omdat er te weinig verkeer is om het zout in te rijden. Jammer van het zout, want daar moet de gemeente zuinig mee omspringen. Daarom wordt het momenteel ook vermengd met zand. Norm is dat iedereen binnen 300 meter op een gestrooide weg moet kunnen komen.”
Sneeuwduinen
Op tweede kerstdag was het weer raak: deze keer om half zes in de ochtend. ,,Als je het doet, moet je het goed doen en ik was nog niet op een vrachtwagen mee geweest.” De tocht ging naar Diermen en Steenenkamer en alles wat ertussenin ligt.
Van Voorst – Ruiter is na twee ochtenden vooral onder de indruk van de inzet van de medewerkers. ,,Ze hebben heel veel verantwoordelijkheidsgevoel en letten heel goed op of het goed gaat. Desnoods gaan ze nog even terug om het over te doen. En als het flink waait, zijn ze heel alert op het opruimen van sneeuwduinen. Ze nemen hun werk heel serieus en verdienen waardering. Foto: ”Wij Putten-raadslid Wilma van Voorst – Ruiter, geflankeerd door Jan van ’t Hul (l) en Evert Lubbertsen van de strooiploeg.

Bespiegeling: Onderkant

Geplaatst op 26 december 2010

Je hoort het woord steeds vaker. De ‘Onderkant’. Het kabinet Rutte komt binnenkort met een nieuwe regeling voor de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Het gaat dan over mensen zonder werk.

Op dit moment kent ons land veel regelingen voor de ‘onderkant’. Denk aan de Wet Werk en Bijstand, de Wet op de Sociale Werkvoorziening, de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG), etc. Een lappendeken aan regelingen bevordert niet dat mensen snel aan de slag komen. Daarom wil het kabinet die bestaande regelingen in elkaar schuiven.

Het uitgangspunt lijkt me goed. Mensen moeten niet langs de kant staan, maar meedoen. In het verleden hebben we te gemakkelijk mensen afgeschreven. Onder het motto: geef ze maar een uitkering. In die opstelling komt verandering.

Dezer dagen horen we steeds vaker geluiden dat mensen met een uitkering zich verdienstelijk moeten maken voor de samenleving. De VVD-ers in de grote huizen hebben bedacht dat mensen met een uitkering prima in de herfst bij hen thuis blad kunnen vegen, of in de winter de sneeuw kunnen ruimen op hun oprit, etc.

Dat is niet het ideaalbeeld van Wij Putten. Wij willen niet 100 jaar terug in de tijd. Wij Putten wil mensen in de bijstand een perspectief bieden. Daarom hebben we bij de collegeonderhandelingen de ‘ Klim-op baan’ ingebracht. Dat is een tijdelijke baan in de publieke of private sector die mensen weer terugbrengt in het arbeidsritme. Een Klim-op baan geeft perspectief op een echte baan. Zoiets is natuurlijk niet vrijblijvend. Een uitkering mag dan een recht zijn, het is tevens een tijdelijke situatie. Betaald werk is en blijft uitgangspunt. Daarbij realiseren we ons dat betaald werk niet voor iedereen is weggelegd.

Eerlijk is eerlijk, de Klim-op baan hebben we niet zelf bedacht, maar afgekeken van anderen. Maar ach, beter goed gejat, dan slecht bedacht.

Natuurlijk mag de rijksoverheid het hele stelsel voor ‘de onderkant’ weer op zijn kop zetten. Maar voor de Puttense situatie is het volgens mij niet nodig. Wij leven in Putten in de gelukkige omstandigheid dat we een overzichtelijk aantal mensen hebben met een bijstandsuitkering, of in de Wajong. Daarom wil Wij Putten dat de gemeente de re-integratie van uitkeringsgerechtigden weer zelf ter hand neemt. Kan gemakkelijk. Dure re-integratiebureaus inhuren met stropdas-heren in Piet Zomerspakken heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Dat kunnen onze eigen ambtenaren op het gemeentehuis beter. En niet onbelangrijk: Klim-op banen dragen ook bij aan een schoner, veiliger, netter en socialer Putten. Tot slot levert het uiteindelijk ook minder uitkeringsgerechtigden op. Daardoor kan de gemeente het minimabeleid voor de mensen die echt geen alternatief hebben volwaardig in de benen houden. Ook in financieel mindere tijden. En laten we hopen dat het VVD/CDA kabinet dan de WSW zo veel mogelijk buiten schot laat.

De Klim-op baan, klinkt niet alleen goed, het is gewoon een slimme, eenvoudige aanpak. Waarom moeilijk doen, als het ook makkelijk kan. In 2011 willen we starten met 5 Klim-op banen en dat in 2012 verder uitbouwen. En zullen we dat rot woord ‘onderkant’ dan niet meer gebruiken?

Twee keer mee met de schuif- en strooiploeg

Geplaatst op 24 december 2010

Wilma van Voorst – Ruiter gaf aan dat ze wel eens in de praktijk wilde zien hoe de gladheidsbestrijding in z’n werk gaat. Dat heeft ze geweten: tot twee keer toe werd ze in alle vroegte haar bed uit gebeld. Zij doet verslag, in twee delen.

Deel 1
Vanmorgen, vrijdag 24 december, werd ik om 4.30 uur gebeld door Kees Aalders of ik me binnen het kwartier wilde melden op de gemeentewerf. Het lukte me om om 4.50 uur aanwezig te zijn aan de Ambachtstraat, alwaar de mannen al stonden te trappelen om de weg op te gaan om onze Puttense wegen sneeuw- en ijsvrij te maken.

Er schijnt dus op de hoek van de Roosendaalseweg en de Knapzaksteeg een meetinstrument te staan, dat in verbinding staat met Meteoconsult en dat aangeeft wat de temperatuur is en wat het zoutgehalte van de weg is. Dit wordt doorgegeven aan een computer en op deze manier weet men dus of er reden is om te strooien en wat de vooruitzichten zijn. Op basis daarvan beoordeelt degene die piketdienst heeft of de mannen moeten uitrukken.

Ik mocht op pad met Pieter Goetsch, in een wat kleinere schuif- en strooiwagen, verder gingen er nog een kleinere wagen, een klein tractortje voor de fietspaden en twee vrachtwagens de weg op. In het verleden moest elke auto die de weg op ging door twee mensen bemand zijn, maar door aanpassingen kan dat nu met één persoon. Alle wagens hebben een TomTom aan boord, waar per auto twee verschillende routes in aangegeven worden, zodat er niet twee keer dezelfde wegen gestrooid worden. Tussen de overgang van de ene naar de andere route wordt er bijgevuld en is er vijf minuutjes tijd om een kop koffie te drinken.
Men roept altijd wel dat alleen de hoofdwegen gestrooid worden, maar ik heb met bewondering gezien dat er ook volop in de wijken en op de fietspaden wordt geschoven en gestrooid. Op dit moment wordt er met een mengsel van zout en zand gestrooid, omdat er toch zuinig aan gedaan moet worden.

Putten kan een zoutopslag van 180 ton bergen en er is een contract afgesloten met Akzo voor deze winter van 350 ton. Dat wil niet zeggen dat we dat ook in twee zendingen krijgen, want er wordt gekeken wie er nog wat voorraad heeft en of er bij Akzo genoeg voorraad is. Er wordt half januari een schip uit Egypte verwacht, dat Akzo weer moet bevoorraden.
Het was een zeer leerzame en leuke ervaring om met eigen ogen te zien en mee te maken hoe bevlogen de mannen deze taak op zich nemen en ook hoeveel plezier ze eraan beleven. Het leuke was dat men het ook zeer op prijs stelde dat er een raadslid – en dan nog wel een vrouw – interesse toonde en de moeite nam om een ochtendje mee te lopen. Ik bleek ook de eerste te zijn die dit ooit heeft gedaan. Wat minder begrip kon men opbrengen voor de motie van Gemeentebelangen van 20 december. Eerst zien en dan pas oordelen, vindt men en dat is nou precies wat Wij Putten doet.

Binnenkort hoop ik nog een keer mee te gaan op een van de vrachtwagens om te zien hoe die het werk op de grotere wegen uitvoeren. Nou mensen, ik ga proberen om de rest van de dag wakker te blijven en mijn voorbereidingen voor de kerstdagen af te ronden. Ik wens jullie allemaal hele fijne en gezellige dagen toe en met lekker veel tijd voor jullie families.

Met vriendelijke kerstgroeten,
Wilma

Deel 2
Om het beeld compleet te krijgen wat betreft de gladheidsbestrijding, ben ik vanmorgen, op tweede kerstdag, alweer op pad geweest. Om 5.30 uur ging de telefoon en Kees Aalders vroeg of ik weer zin had om mee op pad te gaan, want hij stond op het punt om zijn mensen op te piepen. Ik moet zeggen dat het niet meeviel om de voetjes buiten het bed te zetten, maar ja, je begint aan zo’n avontuur en dan moet je het ook goed doen.

Aangekomen op de gemeentewerf, bleek dat enkele mannen al druk in de weer waren en ik werd gevraagd om dit keer met de vrachtwagen mee te gaan die de hoofdwegen moest strooien. We hebben onder andere Steenenkamer en Diermen gedaan en alles wat daartussen ligt.

Dit was weer een heel andere ervaring en op deze manier kon ik vanaf mijn hoge zitting genieten van de zonsopgang in Diermen, met zo hier en daar laaghangende flarden mist, wat wel een heel mooi plaatje opleverde.

Ook deze chauffeur stelde het erg op prijs dat er wat aandacht was voor dit werk en wat mij ook nu weer opviel, is dat deze mannen zich ook echt verantwoordelijk voelen voor hun werk. Ondanks dat ze dit er naast hun gewone dagelijkse werk extra bij doen, beleven ze er veel plezier aan.

De zoutvoorraad was erg aan het slinken, dus moest er doordacht mee omgegaan worden en men hoopt dat er morgen weer een lading gebracht wordt. Er bestaat blijkbaar ook een zoutloket, dat gestuurd wordt door de overheid, alwaar men het overzicht houdt over de voorraden van verschillende gemeentes en waar wij als gemeente Putten ook bij aangesloten zijn.

Kees Aalders gaf nog aan dat hij een zeer goed contact heeft met Roelof en met hem een goede samenwerking heeft met regelmatig overleg. Na afloop hebben we nog wat foto’s gemaakt, maar helaas waren er al twee mensen naar huis en één zat ergens aan het Huinerkerkpad vast. Deze werd door een collega gered, dus kon ik maar met één medewerker op de foto.

Nou mensen: dit was dus mijn begin van tweede kerstdag en ik moet zeggen dat ik mij onderweg zat te bedenken dat ik vorig jaar om deze tijd dus niet had kunnen bedenken dat ik dit soort dingen mee zou gaan maken. Maar ik vind het werk voor Wij Putten wel een hele ervaring.

Fijne dag gewenst,
Wilma

Bespiegeling: Goed besturen

Geplaatst op 13 december 2010

De fractievoorzitters van CDA, Gemeentebelangen en VVD in Putten hebben geen behoefte aan een raadsbrede discussie over integriteit en morele dilemma’s. De drie fractievoorzitters van de oppositiepartijen verwezen een door de raad aangenomen motie daarover naar de prullenmand. Opmerkelijk staaltje politiek bedrijven in het presidium. De fractievoorzitters lappen een uitspraak van hun collega-raadsleden aan hun laars. Stel je voor dat het college zoiets gedaan zou hebben! Wat dan?

In het collegeconvenant hebben CU, Wij Putten en SGP geschreven dat Putten een integer gemeentebestuur en ambtelijk apparaat mag verwachten; eerlijk en oprecht, zonder aanziens des persoons. Daarom kon bijvoorbeeld de aankoop van de Nijkerkerstraat 32a door raadslid Van Lagen niet doorgaan. Van Lagen had voor zakelijke doeleinden kennis gebruikt waarover hij alleen als raadslid kon beschikken. In 2006/2007 speelde de illegale bomenkap en in het najaar van 2006 ging de discussie over het bontreisje van het college naar Kopenhagen. Het bontreisje was op uitnodiging en op kosten van een nertsenvoederfabriek in Putten. Zo maar 3 incidenten in Putten binnen 4 jaar.

En wat te denken van een ondernemer die het gemeentebestuur en ambtelijk apparaat op gebak trakteert? Een gebakje, kan dat ook al niet meer? Hangt, denk ik, van de omstandigheden af.

Integriteit is een actueel thema. We zijn net een beetje bijgekomen van alle onthullingen over 2e Kamerleden. Een volksvertegenwoordiger heeft toch een voorbeeldfunctie, of ben ik nu te ouderwets? Het kan zijn dat ik de tijdgeest niet meer goed aanvoel. Ook de moraal in de samenleving is in beweging.

Deze week werd een onderzoek van de Vrije Universiteit gepubliceerd onder de titel ‘Integriteit van het lokaal bestuur’. Interessante stof voor lokale bestuurders om de tanden eens fors in te zetten. De onderzoekers zijn op basis van hun onderzoek gelukkig niet somber gestemd. Uit het onderzoek blijkt dat de integriteit en het integriteitsbeleid in gemeenten er grosso modo goed voorstaan. Ze pleiten wel om continue aandacht te besteden aan dit thema onder het motto: Het kan altijd beter.

De onderzoekers doen 7 suggesties/aanbevelingen, waarvan ik er 2 u niet wil onthouden. De onderzoekers stellen dat meer aandacht nodig blijft voor initiatieven gericht op de lokale politiek (gemeenteraad, politieke partijen), omdat de politiek achterloopt bij de beleidsontwikkeling in de ambtelijke organisatie. Belangenverstrengeling en waarden- en loyaliteitsconflicten behoren tot de dagelijkse werkelijkheid van politici. Een politicus moet daarvan 24 uur per dag doordrongen zijn.

Tweede constatering van onderzoekers is dat er nogal wat verschil bestaat tussen kleinere gemeenten en grotere gemeenten in aandacht voor de aanwezigheid van integriteitsbeleid.

Wellicht brengt dit onderzoek de heren fractievoorzitters van CDA, GB en VVD op andere gedachten. De slotzin van het onderzoek luidt tenslotte niet voor niks: ‘Goed besturen vereist aandacht voor effectiviteit, democratie, rechtmatigheid en integriteit.’