info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten legt oor te luister in Krachtighuizen

Geplaatst op 27 januari 2011

Enkele tientallen bewoners van Krachtighuizen hebben de bijeenkomst van Wij Putten in ’t Krachtig Huus bezocht om te laten weten wat hun wensen zijn voor het buurtschap, ook met het oog op de naderende vernieuwing van het bestemmingsplan. Doe iets tegen de verrommeling, was rode draad van het commentaar.

Wat kan Wij Putten voor Krachtighuizen betekenen?, luidde de openingsvraag van Ben de Looze, die als voorzitter van de buurtvereniging de bijeenkomst leidde. Op dit moment niet veel, was het antwoord van raadslid Herman Luitjes van Wij Putten, al gebruikte hij er iets meer woorden voor. Kern van zijn verhaal: Wij Putten is een partij die naar de mensen wil luisteren en dat is precies wat we vanavond gaan doen. We willen weten wat er leeft, maar verwacht van ons geen toezeggingen. Want die kunnen we niet doen en waarschijnlijk ook niet waarmaken.

Wensen zijn er zat, zo bleek uit de discussie, die vooral na de pauze op gang kwam. Om te beginnen rond de verkeersveiligheid, met name op de Oude Garderenseweg. Er staan auto’s geparkeerd in de groenstrook, omdat beheerders van recreatieparken het niet toestaan dat bezoekers hun auto op de parken neerzetten. Bovendien wordt er doorgaans veel harder gereden dan de toegestane 30 kilometer per uur. “Soms wel 70 of wel 80”, aldus Ben de Looze. Ooit is geopperd om beukenhagen te plaatsen, om daarmee in ieder geval het autoverkeer te scheiden van fietsers en voetgangers. Maar volgens een van de aanwezigen ging dat niet door omdat de gemeente geen trek had in de kosten van het onderhoud. Leg verkeersdrempels aan en zorg voor betere openbare verlichting, luidde een concreet voorstel.

Nog zo’n punt: de rotonde bij het Melkmeisje. De aanleg staat in de planning, wist commissielid Rien van Hoek vanachter de tafel van Wij Putten te melden, maar mannen met spades zijn op de kruising nog niet gesignaleerd. Wanneer gaat het gebeuren? De Looze: “Als ik ’s ochtend op weg wil om geld te gaan verdienen, sta ik soms tien minuten te wachten voor ik links- of rechtsaf kan.” En voor de schoolgaande jeugd is het ook geen pretje. Over de jeugd gesproken: wat betreft speeltoestellen is het buurtschap met één enkele wipkip bij het Smulhuisje bepaald niet rijkelijk bedeeld.

Overlast van Oost-Europeanen bleek de tongen ook goed los te maken. Ze scheuren rond met vette uitlaten, al hebben sommige Puttense jongeren hier ook wel een handje van. Ze schreeuwen naast hun chalet in hun mobiel en ze genereren nogal wat zoekverkeer. Veel beheerders van parken nemen maatregelen tegen de overlast, maar op een aantal parken is de politie kind aan huis, vanwege klachten. En dan de rommel. Vuilniszakken vol blikjes en flessen worden er opgehaald. “Wij Putten doet mee aan de Opschoondag, misschien moeten we hier aan de slag”, was de suggestie van raadslid Wilma van Voorst – Ruiter vanachter de tafel van Wij Putten. “Kom het dan structureel doen”, klonk het vanuit de zaal. Tja, dat gaat misschien wat ver. Ook werd erop gewezen dat sommige beheerders van parken er niet veel aan doen om de boel netjes te houden.

Als het gaat om een nieuw bestemmingsplan, wezen bewoners erop dat er een jaar of twee geleden een fraai rapport is opgesteld over de revitalisering van Krachtighuizen, door De Looze liever aangeduid als het minder tongbrekende ‘opleuken.’ Het bewonersplatform dat destijds rond dit rapport is samengesteld, kan ook fungeren als klankbordgroep bij het vaststellen van het bestemmingsplan, merkte hij op. En het prachtige rapport van Leisure Result is vast nog wel ergens in een la op het gemeentehuis te vinden, opperde de gespreksleider. (red: Eindrapportage Krachtighuizen definitief.pdf te dowloaden) “Probeer het desnoods via de afdeling financiën, die kan de factuur vast nog vinden. Daar staat het adres van dit bureau op.”

Uiteraard kwam ook de permanente bewoning aan de orde en de zotheid die handhaving soms met zich meebrengt. Waarom wordt iemand uit z’n recreatiewoning verjaagd als hij zich netjes en eerlijk inschrijft, maar mag hij veelal blijven zitten als hij een fake-adres opgeeft? Waarom mag je niet in een stenen, goed geïsoleerde woning wonen die aan alle eisen voldoet, maar twintig meter verderop wel, net buiten het park? En waarom mag je wel 365 dagen per jaar in zo’n woning slapen, ofwel permanent recreëren? Vragen waar de drie lokale politici van Wij Putten niet direct antwoord op hadden, maar deze toezegging konden zij dan wel doen: waar mogelijk worden antwoorden gezocht, die vervolgens op de site van Wij Putten worden geplaatst. Met name ook antwoord op de vraag op welk moment burgers concreet inspraak hebben in hoe het nieuwe bestemmingsplan eruit gaat zien.

De opmerking over internet gaf de discussie weer een andere wending: kan de partij niet zorgen voor kabel in het buurtschap? “We behelpen ons hier met schotels en dat geeft maar weer luchtvervuiling”, zei Ben de Looze. “Het liefst zou ik hier eigenlijk glasvezel hebben.” Herman Luitjes: “Dat zou ik aan de Calcariaweg ook wel willen.”

Misschien neemt de partij ook dat wel mee. Hoe dan ook, over twee jaar laat Wij Putten zich graag weer eens zien in Krachtighuizen, om te kijken of er al iets van de wensen terecht is gekomen.