info@wijputten.nl

Prikbord

Wij Putten zoekt steun voor woningbouw

Geplaatst op 3 september 2018

Wij Putten wil het pleidooi voor woningbouw en bedrijventerreinen dat de partij onlangs aan de provincie heeft gestuurd bespreken in de commissie Ruimte. Om zo meer te steun te verwerven.Lees meer…

Recreatieterreinen

Geplaatst op 15 juli 2018

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de recreatieparken in Putten. Het begon over de handhaving, waarbij de menselijke maat zou ontbreken. Tijdens de formatie in april hebben we uitgebreid over de vakantieparken in Putten gesproken. Roelof Koekkoek is toen aangewezen als wethouder voor het project Vitale Vakantieparken, inclusief de handhaving. Uitgangspunt is en blijft dat er geen permanente bewoning op vakantieparken wordt toegestaan en dat we actief handhaven. Streng, maar wel rechtvaardig; op een menselijke manier. We sturen mensen dus echt niet van de ene op de andere dag weg.Lees meer…

Bouwen aan Putten – Coalitieakkoord 2018-2022

Geplaatst op 7 mei 2018

Wij Putten, ChristenUnie en SGP hebben een akkoord bereikt over een nieuw college in Putten en het te voeren beleid voor de komende vier jaar. Vandaag hebben partijen het akkoord ondertekend.

Belangrijk onderdeel van het nieuwe akkoord is dat de bouw van nieuwe woningen versneld gaat plaatsvinden, van gemiddeld tachtig woningen per jaar naar jaarlijks minstens honderd. Waarvan de helft in de sociale sector.Lees meer…

Volenbeek weer verder onder handen genomen

Geplaatst op 6 mei 2018

De Stichting Natuur en Milieu Putten (SNMP) heeft een werkgroep opgericht voor het onderhoud van de Volenbeek en de Schoonderbeek in Putten.

Het doel is om bij te dragen aan het behoud van wat resteert van een oude bedrijvigheid waarbij beken gegraven werden om water te leveren aan watermolens, waarvan er een drietal bestonden in Putten. Lees meer…

Koninklijke onderscheiding voor Henri Luitjes

Geplaatst op 27 maart 2018

Burgemeester Lambooij heeft dinsdag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Henri Luitjes. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Lees meer…

Heel veel voldoening

Geplaatst op 24 maart 2018

Vandaag was het weer Landelijk Opschoondag en Putten deed, zoals we gewend zijn, ook daaraan mee.
Met zo’n 30 vrijwilligers van Wij Putten trokken we erop uit, naar o.a. de Stationsstraat, het stationsgebied, de Zuiderzeestraatweg, Waterweg, Hoornsdam en naar de op- en afritten van de snelweg bij Nulde.Lees meer…

Woningen Matchpoint komen er aan.

Geplaatst op 22 maart 2018

Er is heel wat te doen geweest over locatie Matchpoint.Lees meer…

Starters als fundament en motor van de woningmarkt

Geplaatst op 12 november 2017

Ook in Putten is er sprake van een toenemend tekort aan woningen: een beperkte beschikbaarheid van koopwoningen en oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen. Lees meer…

Goedkoop, maar niet gratis

Geplaatst op 20 december 2017

Elke week verschijnt er in het Puttens Weekblad een column van iemand uit de gemeenteraad of een raadscommissie. De bijdrage van Wilma gaat over WMO-zorg

Lees meer…

Bomenacademie 15 november

Geplaatst op 9 november 2017

Aanstaande woensdag 15 november organiseert Wij Putten een academie over BOMEN. Zo willen we Lees meer…