info@wijputten.nl

Nieuws

Burgerparticipatie: tandje erbij graag

Geplaatst op 7 november 2018

Als er plannen zijn aanpassingen te plegen om in de directe leefomgeving van mensen, ontstaat er soms de nodige reuring. Neem de plannen voor een nieuwe rotonde in de Garderenseweg of recent de bouwplannen aan de Bilderdijkstraat. Een teken dat de burgerparticipatie hier tekortschiet? Hoe dan ook is het veelzeggend dat nogal eens spottend wordt gesproken van burgerfrustratie.
De fractie van Wij Putten vindt dit zorgwekkend. Natuurlijk is het niet mogelijk dat altijd iedereen zijn zin krijgt, maar als het gevoel heerst van ‘de gemeente doet wat ‘ie zelf wil’, gaat er kennelijk toch iets niet goed. Niet alleen is het nodig dat er draagvlak in de buurt bestaat, Wij Putten vindt ook dat inwoners werkelijk invloed mogen hebben op hun leefomgeving. De fractie dient daarom donderdag 8 november – samen met o.a. ChristenUnie en SGP – een motie in waarin het college om snel met de raad in gesprek te gaan over de vraag hoe burgerparticipatie vorm moet krijgen.