info@wijputten.nl

Nieuws

[27] Eigen inwoners eerst, burendag, Klein Den Haag en de regenboogvlag

Geplaatst op 21 september 2022

Herman Luitjes en Arap-John Tigchelaar nemen samen het nieuws in Putten door. Met vaste rubrieken zoals ‘Geheugensteuntje, Waar-waarschijnlijk-of-onwaar, de agenda et cetera. Ook het coalitieakkoord wordt besproken. Deze week iets over sport. Luister en reageer!
Lees meer…

[26] We zijn er weer. Lachgasverbod, de kruising en het coalitieakkoord

Geplaatst op 10 september 2022

Na formatieperiode en vakantiereces weer een nieuwe podcast. Uiteraard bespreken we vluchtig het nieuwe coalitieakkoord maar ook opmerkelijke berichten zoals het lachgasverbod. En ja. Herman Luitjes heeft weer een onderwerp Steenenkamer gevonden.
Heb jij een onderwerp wat in de Puttense podcast aan de orde moet komen? Stuur dan een mail naar info@wijputten.nl

Lees meer…

Putten op slot

Geplaatst op 8 september 2022

Veel blijft bij het oude, zo blijkt uit het coalitieakkoord van SGP, GB, CU en CDA. Er wordt zogezegd in de keuken van het gemeentehuis gewoon verder gekookt met het Wij Putten-kookboek en daar kunnen we natuurlijk prima meeleven.

LHBTQI+
Zo gaan de voorbereidingen voor de nieuwe, derde sporthal gewoon door, net als het plan voor de verbouw van school Groevenbeek. Ook de aanpak van de Dorpsstraat en de Kerkstraat gaat door. Blij verrast zijn we over de LHBTIQ+ paragraaf in het coalitieakkoord. Het is hoog tijd dat niemand in Putten wordt genegeerd.

Bestaanszekerheid op het spel
Er is wel een hele grote ‘maar’. Dit akkoord geen antwoorden op de nieuwe, maatschappelijke problemen. Het staat bol met teksten als: we hebben aandacht voor; we streven naar; we onderzoeken; we stimuleren; we zien het belang van; we bereiden ons voor op; et cetera. Is dit nou de daadkracht die de heer Hoogendijk (GB) ons in de Puttenaer voorspiegelde?
Neem nou de bestaanszekerheid van veel inwoners. Die staat op het spel door de hoge inflatie en de torenhoge energierekening. Toch wil de coalitie gewoon de gemeentelijke belastingen gaan innen. Bijzonder, vooral omdat Putten vorig jaar miljoenen overhield en dit jaar naar verwachting weer.
Daarom pleit Wij Putten ervoor dit jaar de overschotten van de gemeente voor een belangrijk deel terug te geven aan onze inwoners. Ze hebben het harder nodig. De gemeente zet die toch maar op de spaarrekening. Ongewone tijden vragen om ongewone besluiten. Des te onbegrijpelijker is het dat deze coalitie zichzelf in de watten legt met een dure, vierde fulltime wethouder.

Woningnood
Het vorige college met Wij Putten verdubbelde zo ongeveer de woningbouwproductie van 80 naar 160 woningen per jaar. En ondertussen zat Gemeentebelangen met het zakrekenapparaat te controleren of het allemaal wel klopte. Nu ze zelf aan het stuur zitten, durven ze geen aantallen te noemen. Waar is de ambitie, de daadkracht?
Overigens, als er wel woningen en bedrijfsgebouwen gebouwd worden, is de kans groot dat ze niet op het elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Dat zit vol. Daarom zou een lobby voor verzwaring van het netwerk erg verstandig zijn!
Ook gaat de coalitie op zoek naar een tweede locatie voor tijdelijke huisvesting op Halvinkhuizen. Maar waarom daar niet gelijk permanente woningen bouwen?

Putten op slot
Door de stikstofcrisis worden nieuwe bouwprojecten steeds lastiger uit te voeren. De sleutel tot bouwen is stikstof. Zonder stikstofruimte geen woningbouw in Halvinkhuizen, geen aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg en geen nieuw bedrijventerrein Henslare. Zonder stikstofruimte zit Putten op slot. Wat moeten inwoners en ondernemers doen? Verhuizen? Als alles stil komt te liggen heb je zelfs met drie wethouders nog te veel bestuurders.

Onvoldragen
Wij Putten heeft alles afwegende in de gemeenteraad tegen dit akkoord gestemd. Het is onvoldragen. Wij Putten zal uiteraard wel via amendementen en moties zijn best doen om het beleid tijdig bij te buigen. Daar mag u op rekenen.

 

‘Als Wij Putten A zegt, zegt het ook B!’

Geplaatst op 29 augustus 2022

Open brief van Wij Putten

PUTTEN Wij Putten in de oppositie! De grootste partij is buiten het college gehouden. Dat wilden we niet, maar het is wel de uitkomst van vijf bizarre maanden formatie.    Een open brief.


Hier is Rien #01

Geplaatst op 28 augustus 2022

Rien is bij het kruispunt Waterweg-Hoorsdam-Steenenkamerseweg.
Kijkt u zelf!

 

 

[25] De uitslag, hoe nu verder en worden raadsleden in Putten bedreigd?

Geplaatst op 20 maart 2022

Natuurlijk staan we stil bij de verkiezingsuitslag. Maar ook hoe het proces nu gaat verlopen ná de verkiezingen. Wat gaat er gebeuren? Wilma van Voorst – Ruiter komt met taart langs, we hebben ook iets anders te vieren.Lees meer…

[24] Kiezers bedriegen, verkiezingsthema’s, landelijke opschoondag

Geplaatst op 13 maart 2022

Een wat langere podcast want we behandelen nogal wat verkiezingsleugens.
Ruim voldoende input dus voor de rubriek Waar, waarschijnlijk of onwaar.Lees meer…

[23] Sluitingstijden horeca, bedrijventerrein aan de A28 en Niet Op Zondag (NOZ)

Geplaatst op 6 maart 2022

“Niet op zondag” (NOZ) is een hot-issue in Putten. Meer dan 1.000 mensen reageerden op een stelling van Wij Putten over ‘de zondagsrust’.  En 79% van geënquêteerden in Harderwijk vond de nieuwe sluitingstijd van 02.00 ideaal! Toeristen geven Putten een 8,8 en de hamvraag… Waar betaalt Wij Putten die campagne toch van? In precies 30 minuten ben je weer op de hoogte over zaken die alleen Puttenaren aangaan.

Lees meer…

[22] Onrust bij ’t bosbad, vluchtelingen uit Oekraïne en MijnStem.nl

Geplaatst op 27 februari 2022

[22] Onrust bij ’t bosbad, vluchtelingen uit Oekraïne en MijnStem.nl

Natuurlijk werd het nieuws afgelopen week beheerst door Oekraïne, maar er was ook Puttens nieuws.
Herman Luitjes legt uit hoe Wij Putten kijkt naar windmolens en zonneveldjes. Arap-John doet suggesties voor hoogbouw in Halvinkhuizen en samen proberen ze weer uit te leggen hoe het nou zit met die hectares bedrijventerrein bij de Henslare. In de rubriek waar, waarschijnlijk of onwaar komt voor de zoveelste keer weer voorbij de dure onderzoekskosten en overschrijding budget renovatie gemeentehuis. Lees meer…

[21] Vrouwelijke raadsleden, knarrenhof Postweg en de brandweer

Geplaatst op 21 februari 2022

Er wordt nog al eens beweerd dat de gemeente alleen maar dure onderzoeken aan het doen is. Is dat waar, waarschijnlijk of onwaar? Verder veel nieuws maar ook geheugensteuntje. Die 2e en 3e sporthal… is dat wel een verkiezingsitem?Lees meer…