info@wijputten.nl

Prikbord

[21] Vrouwelijke raadsleden, knarrenhof Postweg en de brandweer

Geplaatst op 21 februari 2022

Er wordt nog al eens beweerd dat de gemeente alleen maar dure onderzoeken aan het doen is. Is dat waar, waarschijnlijk of onwaar? Verder veel nieuws maar ook geheugensteuntje. Die 2e en 3e sporthal… is dat wel een verkiezingsitem?Lees meer…

[20] Burgerinitiatief, lokale radio en zuidelijke rondweg

Geplaatst op 14 februari 2022

Stampvol aan onderwerpen, deze 20e podcast. Hoe zit het met de zonnepanelen op daken op Keizerswoert? En wil de gemeente ‘bestaande wijken volbouwen ten koste van groen en parkeerplaatsen’ of is dat de zoveelste ‘onwaar’ die we tegen komen in uitingen van politieke partijen. Veel nieuwsberichten waaronder munitievondst in Steenenkamer, een knarrenhof aan de Postweg in het bos tot en met een zonnepark aan de Cleenhorsterweg.
En dat ook nog ’s in minder dan een half uur.

Lees meer…

[19] Wedstrijd in Putten wie het meeste gaat bouwen (en plakken)

Geplaatst op 7 februari 2022

Als je zo de verkiezingsprogramma’s bekijkt lijkt het wel een wedstrijd wie het meeste gaat bouwen in Putten? Herman Luitjes gaat in deze 19e podcast daar op in. En Arap-John Tigchelaar haalt een van zijn favoriete onderwerpen in Putten aan: Kostendekking afvalbrengstation en restafval. En passant komen ook nog het vervoersverbod, functieveranderingsbeleid, burgerparticipatie en de omgevingswet voorbij.
Lees meer…

[18] Lelystad Airport, posters plakken, groei van de woningvoorraad

Geplaatst op 2 februari 2022

Een iets rommelige podcast omdat Herman Luitjes en Arap-John Tigchelaar nogal afwijken van hun normale stramien. Zo behandelen ze (te) veel onderwerpen die opvielen in het nieuws. Maar gelukkig ook twee onderwerpen in ‘Waar-waarschijnlijk-of-onwaar’. Arap-John gaat wat dieper in op waterstof en van het gas af en Herman legt nog eens uit wat ‘wonen op het achtererf’ zou kunnen inhouden voor woningzoekenden.

Lees meer…

[16] Minder politie, fietsoversteek Henslare en rioolheffing

Geplaatst op 17 januari 2022

De winkels zijn weer open, diftarparadox, de financiële gevolgen van het regeerakkoord voor Putten, en ook de vier meest voorkomende ergernissen in Putten; jawel hondenpoep, hardrijden, parkeren en zwerfafval. Weer ruim 15 onderwerpen, luchtige beschouwd door Herman Luitjes en Arap-John Tigchelaar in deze 16e podcast. Lees meer…

[17] Petitie Hoofdlaan, een 10 voor Putten en bedrijventerrein Henslare

Geplaatst op 24 januari 2022

In deze podcast komt de vermeende bezuiniging op #jeugdzorg weer terug.
In ‘Geheugensteuntje’ trekt Herman Luitjes weer de stinkende put open als het gaat om geurbeleid rond Putten Zuid.
Ook wordt brede welvaart aangehaald en wat er in het Wij Putten verkiezingsprogramma over staat.Lees meer…

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Geplaatst op 13 januari 2022

In dit verkiezingsprogramma gaan we verder op de weg, die we twaalf jaar geleden met Wij Putten zijn ingeslagen. We zijn trots op de behaalde resultaten, ook al begonnen we in 2010 midden in de wereldwijde economische crisis en zijn we de laatste twee jaar geconfronteerd met een wereldwijde pandemie. Ondanks dat is Putten een vitaal dorp waar het goed wonen, werken en leven is. En natuurlijk hadden we meer gewild, maar niet alles kan tegelijk. Daarom ligt er meer dan genoeg op ons bordje om ook de komende vier jaar mee aan de slag te gaan. Het gaat dan wat Wij Putten betreft over de grote maatschappelijke opgaven. Onze ambities voor Putten staan in dit verkiezingsprogramma.

Wij Putten Verkiezingsprogramma

[15] Regeerakkoord, Stationsstraat, Winkels openen

Geplaatst op 10 januari 2022

In deze lange podcast beschouwt Herman Luitjes, samen met Arap-John Tigchelaar, het regeerakkoord en welke impact dat heeft op onze inwoners in Putten. Denk dan aan ‘de gekozen burgermeester’ maar ook ‘kernenergie’ in Putten.
Op luchtige wijze worden nieuwsitems, (on)waarheden en vragen van luisteraars behandeld.
Lees meer…

[14] Zorghotel, Wallenberg, nieuw sporthal en werkeloosheid in Putten.

Geplaatst op 4 januari 2022

Meer dan tien onderwerpen die Puttenaren aangaan worden behandeld in de 14e podcast van Wij Putten. Herman Luitjes en Arap-John Tigchelaar nemen in een razend tempo makkelijke en moeilijke onderwerpen op luchtige wijze onder de loep. Figuurlijk dan hè want het blijft een gesproken boodschap zo’n podcast.Lees meer…

[13] Zonneveld bij Keizerswoert, vergrijzing in Putten, opnieuw de Hoofdlaan en het stationsgebouw.

Geplaatst op 22 december 2021

Er wordt nogal eens beweerd in Putten dat ons mooie dorp vergrijst. Maar is dat ook zo? En hoe zit het met de hoeveelheid E-laadpalen in Putten. Zijn dat er veel of juist weinig? Lees meer…