info@wijputten.nl

Nieuws

Zonnecollectief in Putten

Geplaatst op 18 februari 2018

Wij Putten ging afgelopen zaterdag eropaf: deze keer waren we op bezoek bij initiatiefnemers voor een zonnecollectief in Putten. We parkeerden onze werkkeet op de oprit bij Wout Wouters, een van de initiatiefnemers.

Samen met Mark Beekes en Rob Verhoef wil hij een coöperatie in Putten opzetten, een zonnepanelencoöperatie. Dergelijke coöperaties draaien al in de buurgemeenten Nijkerk en Ermelo, maar nog niet in Putten. In het landelijk Energieakkoord is de doelstelling gesteld dat in 2020 14 procent en in 2023 16 procent van de gebruikte energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en biomassa. De gemeente Putten blijft op dit moment hopeloos achter.
De gedreven initiatiefnemers geloven in de kracht en belang van een lokale economie die gedragen wordt door bewoners, inwoners van Putten. Gedachte is om zonne-energie op te wekken zonder een eigen dak. Dat kan volgens de zogeheten Postcoderoosregeling. Met deze regeling krijgen leden van een coöperatie gegarandeerd 15 jaar een energiebelastingkorting op hun energienota voor lokaal en duurzaam opgewekte elektriciteit. Door deze landelijke regeling van de overheid kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier lokaal aan de slag met duurzame energie. Doel is dan bevorderen van duurzaamheid.

In het kort komt het volgens de initiatiefnemers neer op:

1) Zoeken van daken voor zonnepanelen.
2) Intentieovereenkomsten afsluiten met gebouwbeheerders.
3) Vervolgens starten coöperatie en zoeken van leden, deelnemers.

Volgens Wout en Mark zijn er gesprekken met potentiële deelnemers, maar ook gebouweigenaren die geïnteresseerd zijn. Al snel kreeg ons gesprek een wending, filosoferend welke gebouwen in Putten in aanmerking zouden kunnen komen.

Natuurlijk werd ook uitvoerig besproken de rol van de gemeente, de politiek en wat een politieke partij als Wij Putten zou kunnen betekenen. Gezamenlijk concludeerden we dat kennis over duurzaamheid, woningbouw, projectmatige seriebouw met 0-op-de-meter bij de politiek in het algemeen onvoldoende aanwezig is. We beloofden elkaar vaker op te zoeken, te informeren.
Net zoals de gemeente de SNMP consulteert, zouden we op gebied van duurzaamheid ook een soort club moeten hebben waar gemeente, politiek en inwoners terecht kunnen voor vragen en advies.

De gemeente kan ook de initiatiefnemers op andere wijze ondersteunen. Denk alleen al aan vergaderruimte. Niet voor niets staan we met een werkkeet op een oprit. Gelukkig werden we in de kou getrakteerd op vlaai en heerlijk warme koffie, maar dat kan natuurlijk niet altijd.

Wij Putten is van mening dat we trots moeten zijn op initiatiefnemers die belangeloos en gedreven duurzaamheid willen bevorderen. We hebben daarom de toezegging gedaan om elkaar vooral op de hoogte te houden en te trachten samen met deze initiatiefnemers waar mogelijk, een steentje bij te dragen aan het verwezenlijken, liefst overtreffen, van de Puttense duurzaamheidsdoelstellingen.