info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten wil regels rond inwoning verruimen

Geplaatst op 7 mei 2013

De regels om inwoning mogelijk te maken worden verruimd. Dat is het gevolgd van een motie van Wij Putten, die in de raadsvergadering van 25 april is aangenomen.

Bij inwoning is vaak sprake van een zorgbehoefte, bijvoorbeeld als ouders gaan inwonen bij hun kinderen, of als hulpbehoevende kinderen bij hun ouders gaan inwonen. Op deze manier wordt het verstrekken van mantelzorg vergemakkelijkt en blijft de verzorgde in een vertrouwde omgeving wonen, zodat de kans op vereenzaming ook kleiner is. Dit terwijl de toegang tot de zorg door de forse rijksbezuinigingen de komende jaren moeilijker wordt en vooral ook duurder.

Wij Putten vindt dat inwoning een goede oplossing kan bieden voor mensen die zorg nodig hebben en dat het vereenzaming kan voorkomen. Maar dan moet de gemeente de regels rondom inwoning wel wat meer van deze tijd maken, want tegenwoordig zijn mensen meer ruimte en luxe gewend dan vijftig of zestig jaar geleden.

Het huidige beleid vindt Wij Putten erg sober. Op dit moment mag er bij een woning maximaal zestig kubieke meter aangebouwd worden, net iets meer dan een gemiddelde studentenkamer. Verder mag de extra ruimte niet meer dan zestig vierkante meter groot zijn. Dat betekent dat ook de huidige bewoners veelal ruimte en privacy moeten inleveren. Dat alles maakt de inwoning op dit moment niet echt interessant.

De motie over de verruiming van de regels werd ingediend door Herman Luitjes van Wij Putten en werd met algemene stemmen aangenomen. Nog dit jaar wordt de kwestie besproken aan de hand van een notitie van het college van B&W.