info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten vraagt Tweede Kamer uitstel overdracht zorgtaken

Geplaatst op 24 februari 2014

IMG_0235

Wij Putten gaat de Tweede Kamerfracties in Den Haag vragen om de overdracht van zorgtaken naar de gemeenten met één jaar uit te stellen. Dit naar aanleiding van het dorpsgesprek dat Wij Putten afgelopen vrijdag heeft gehouden.

Wij Putten had het dorpsgesprek georganiseerd om te inventariseren wat er onder organisaties in de zorg en zorggebruikers al bekend is over de overdracht van zorgtaken naar de gemeente, per 1 januari 2015. Die overdracht gaat gepaard met een bezuiniging op het budget van 25 tot  40 procent. Rond de vijftig mantelzorgers, ontvangers van zorg en vertegenwoordigers van organisaties namen deel aan het gesprek, waaruit naar voren kwam dat er vooral nog heel veel níet bekend is.

Vooral onder de ontvangers van de zorg is de onzekerheid groot, zo bleek. Hoe zouden zij het moeten redden als de aangeboden zorg volgend jaar zou halveren, vroeg gespreksleider Herman Luitjes een aantal aanwezigen. “Dat zou wel heel moeilijk worden”, vertolkte een 94-jarige dame de gevoelens van velen. “Maar ja, eerst maar eens zien of ik er dan nog ben”, relativeerde ze. Ook kwamen er vele schrijnende gevallen aan het licht, zoals van een 80-jarige vrouw, die mantelzorger is voor haar dementerende echtgenoot. Ze kan het nauwelijks aan, nog los van het verdriet dat ze ervan heeft dat haar man op het niveau van een 4-jarige functioneert.

Ook vertegenwoordigers van organisaties die aan het gesprek deelnamen, zoals SWP, Icare, Buurtzorg, de WMO Raad en de Stichting Grensverleggende Talenten, hadden meer vragen dan antwoorden, zo werd duidelijk. Al kwamen die antwoorden er tijdens het dorpsgesprek ook niet, raadslid Wilma van Voorst-Ruiter van Wij Putten toonde zich zeer tevreden met de inbreng van de organisaties, maar vooral ook van de mantelzorgers en de ontvangers van de zorg. “Wij moeten in de raad besluiten nemen en kunnen dat niet gefundeerd doen zonder uw inbreng”, aldus het raadslid.

Voor Wij Putten leverde het gesprek een bevestiging op dat politiek Den Haag er goed aan zou doen om de hele operatie een jaar uit te stellen, zoals een groeiend aantal partijen en organisaties bepleit. De partij gaat de fracties in de Tweede Kamer daarom een brief sturen, waarin de partijen wordt gevraagd zich achter dit uitstel te scharen. De Kamer heeft immers nog niet eens een besluit genomen, terwijl het over tien maanden al 2015 is. In de raadsvergadering van 6 maart gaat Van Voorst bovendien voorstellen dat de gemeenteraad dit standpunt overneemt.

Ook ziet de partij zich gesterkt in het voornemen om na de verkiezingen een coördinerend wethouder Zorg met een eigen raadscommissie aan te stellen, zoals ook in het verkiezingsprogramma van Wij Putten staat. Tot slot pleit Wij Putten ervoor dat de gemeente meer doet om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, ook al is bij de gemeente ook lang niet alles bekend. “Het lijkt er nu op dat iedereen druk is met structuren, wetten en budgetten, terwijl de gewone mensen worden vergeten. Zij leven in onzekerheid”, aldus raadslid Herman Luitjes.

In Putten zijn bijna tweeduizend mensen afhankelijk van zorg.

IMG_0231