info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten presenteert app met digitale kaart

Geplaatst op 22 januari 2014

foto iphone wijputten kleinWij Putten heeft als eerste politieke partij een app ontwikkeld met een digitale kaart. De app vormt een nieuw middel om het contact te zoeken met de inwoners van Putten en letterlijk in kaart te brengen wat er leeft. Op donderdag 16 januari is de kaart gepresenteerd.

Op de kaart staat aangegeven wat de aandachtspunten van de partij zijn, gerangschikt naar vier thema’s: sociale zaken, verkeer, groen en economie. Bijzonder is dat Puttenaren zelf ook kwesties kunnen aandragen, die Wij Putten indien gewenst op de kaart kan opnemen. De digitale kaart is als app beschikbaar voor tablets en smartphones, maar staat ook op de website van Wij Putten.
Er staan inmiddels honderd aandachtspunten op de kaart, die voor een groot deel zijn gebaseerd op de wijkbezoeken die Wij Putten de afgelopen jaren onder de noemer ‘de wijk in’ heeft gehouden. De partij heeft in die periode ongeveer drieduizend mensen aan de voordeur gesproken en hen naar hun mening gevraagd. De lancering van de interactieve kaart ligt in het verlengde van deze activiteiten, waar Wij Putten overigens ook gewoon mee doorgaat.
Fractievoorzitter Henri Luitjes: “Wij vinden dat het met name voor lokale parijen een uitdaging moet zijn om de beruchte kloof tussen politiek en burger te dichten. Wij Putten heeft die uitdaging opgepakt, door mensen actief op te zoeken en door talloze verenigingen en bedrijven te bezoeken. Een logische vervolgstap is de inzet van moderne middelen om wensen, standpunten, knelpunten en ideeën van de Puttense bevolking nog beter in kaart te brengen.”
Uniek is dat de kaart als app beschikbaar is voor tablets en mobiele telefoons. De app is via deze link te downloaden op de website van Wij Putten: www.wijputten.nl/punten.