info@wijputten.nl

Nieuws

Wij Putten lanceert nieuwe website (persbericht)

Geplaatst op 9 januari 2011

PUTTEN – Wij Putten heeft sinds het afgelopen weekeinde een nieuwe website in de lucht, met onder meer een wekelijkse column. Deze wordt roulerend verzorgd door een aantal Puttenaren van diverse pluimage. Op de site is ook het laatste nieuws te vinden.

De columns worden onder meer verzorgd door Herman Luitjes, die als fractielid van Wij Putten al vele maanden zogeheten Bespiegelingen schrijft op de site van de partij. Ook Roelof Koekkoek, wethouder voor Wij Putten, heeft zijn medewerking toegezegd. Evert Doppenberg combineert zijn brede kennis over wat er in het dorp speelt en leeft met een niet aflatende belangstelling voor wat er in de Puttense politiek gebeurt, wat soms verrassende inzichten oplevert.

Joke van Westing en Luuk Obbink zijn beiden import-Puttenaren, die zich ieder op hun eigen manier wel in de Puttense samenleving hebben geworteld. Ook dat kan andere geluiden opleveren. Tot slot heeft de partij René Roelofs bereid gevonden periodiek zijn visie te geven op al wat er gebeurt in Putten. Roelofs was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker van D66, maar zijn partij haalde de kiesdrempel niet. Hij heeft toegezegd op voorwaarde dat hij de pen vrijelijk mag hanteren.
Een en ander resulteert in een waaier van bijdragen, waarmee Wij Putten ruimte wil geven aan visies die binnen en buiten de partij leven. “We willen discussie stimuleren, niet alleen in de raadszaal, maar vooral ook daarbuiten”, zegt fractievoorzitter Henri Luitjes, die de nieuwe site heeft opgezet. “Het is een plek om zaken aan te kaarten of om dingen in een wat ander perspectief te zetten. Als partij willen we dat faciliteren.”

Discussie via de site is ook mogelijk en wel door via Twitter te reageren. Op een van de pagina’s van de site is te zien wat er allemaal over Putten wordt getwitterd, wat voor tweets er van Wij Putten komen, welke er voor de partij zijn bestemd en wat lokale politici allemaal twitteren. “Zo kan iedereen ook zien wat zij tijdens raadsvergaderingen allemaal twitteren. Heel wat collega’s zijn doorlopend met hun mobiel in de weer”, zegt Luitjes. “Vooral Ard Kleijer is heel actief.”

Uiteraard is op de site alles te vinden over de partij, de fractie en de activiteiten, zoals de enquête die de partij afgelopen zaterdag hield over het leegstaande pand aan op de hoek van de Bakkerstraat en de Verlengde Dorpsstraat. Tot slot is op de site het laatste nieuws van de lokale kranten te lezen.