info@wijputten.nl

Nieuws

Hebben we nog wateroverlast?

Geplaatst op 19 juli 2017

Enkele jaren geleden had Putten bij wolkbreuken veel wateroverlast problemen. Op steeds weer dezelfde plekken stonden straten bij heftige regenval blank, sloegen putdeksels soms omhoog en hadden bewoners soms ernstige (riool)stankoverlast in huis.

Wateroverlast wordt mede veroorzaakt omdat in het “oude” gedeelte van Putten zowel afvalwater als regenwater door middel van één rioolbuis afgevoerd moet worden (gemengd stelsel). In de “jongere” wijken van Putten wordt het regenwater apart van het afvalwater afgevoerd (gescheiden stelsel). Bij zware regenbuien stroomt het regenwater over naar sloten of wadi’s.
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Tijd om in actie te komen dus.

Afkoppelen
Om deze wateroverlast te verminderen werden wegen en trottoirs afgekoppeld van het rioolstelsel. Door het afkoppelen komt er minder hemelwater in de riolering, het regenwater wordt door het afkoppelen in de bodem geïnfiltreerd. Er wordt gebruik gemaakt van verticale infiltratie buizen. Door het afkoppelen kan de capaciteit van de riolering bij regenbuien veel efficiënter worden gebruikt. Regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. Daarom is het verstandiger om het schone regenwater direct bij de ‘bron’ te scheiden van het vuile afvalwater. Win-win dus.

Vervuiling
Afkoppelen en infiltreren zorgt er ook voor dat verdroging van de ondergrond wordt tegengegaan. Bovendien worden de risico’s met betrekking tot wateroverlast beter beheerst. Het afkoppelen betekent echter wel dat vervuiling van hemelwater zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Lees daar HIER meer over. 

Is de wateroverlast voorbij?
De werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Rond de Voorthuizerstraat is het meeste wel gebeurd maar hoe zit het met andere wijken? Bij elke ‘code oranje’ en eventuele wolkbreuk zit ik min-of-meer klaar om in de auto te springen om te kijken of het nu beter gaat. Makkelijker is natuurlijk dat als bewoners nog steeds overlast ondervinden dat melden bij de gemeente.

Subsidie
Voor de toepassing van een innovatieve techniek voor regenwaterinfiltratie krijgt onze gemeente netto circa € 1,5 miljoen subsidie van de Europese Unie. Voor het afkoppelen van regenwater ontvangen wij daarnaast ruim € 0,5 miljoen afkoppelbijdrage van Waterschap Vallei en Veluwe. Ter dekking van de totale kosten voor de hele gemeente was een verhoging van de rioolheffing voorzien van € 30,00 oftewel € 5,00 per jaar gedurende een periode van 6 jaar.
Er is ook een subsidieregeling voor bedrijven als ze zelf regenwater van het riool afkoppelen.