info@wijputten.nl

Nieuws

Waterfront

Geplaatst op 6 januari 2015

Vorige week zat ik naar de TOP 2000 a Go Go te kijken. Daar werd uitgebreid stilgestaan bij het nummer Waterfront van de Simple Minds. Ik was dat nummer een beetje kwijt, volstrekt ten onrechte. Het gekke was wel, dat ik direct aan Gemeentebelangen moest denken.

Gemeentebelangen diende tijdens de raadsvergadering van december een motie in waarin ze het college opriep: “met de gemeenten Ermelo en Harderwijk te overleggen welke mogelijkheden er zijn om door samenwerking het zwemmen, sporten, huisvesting van culturele instellingen en theatermogelijkheden in Putten, Ermelo en Harderwijk te bevorderen.” 

GB wil laten onderzoek en of er meerwaarde gecreëerd kan worden en betere faciliteiten neergezet kunnen worden als samengewerkt wordt met Ermelo en Harderwijk op het gebied van bijv. sport en cultuur. Nu zullen Harderwijk en Ermelo vast niet het Puttens zwembad, Stroud of de Puttense sporthallen helpen exploiteren, als daar niks tegenover staat. Nee de gedachte is bijvoorbeeld dat Ermelo en Harderwijk bijdragen aan de exploitatie van ons zwembad, en dat Putten meebetaalt aan de bouw van een sporthal in Ermelo en/of een theater in Harderwijk. Drommen kinderen op de fiets vanuit Harderwijk naar het zwembad in Putten? En omgekeerd gaan wij naar cabaretier Roué Verveer in Harderwijk?

Meestal vind afbraak van voorzieningen pas plaats na een gemeentelijke herindeling, maar Gemeentebelangen Putten gooit onze voorzieningen nu al met de uitverkoop. Geen culturele voorstellingen meer in Stroud?

Wie de Stentor leest, weet dat Harderwijk enorm zit te worstelen met de bouw van een theater in het Waterfront. Daar was ooit € 9 mln voor gereserveerd, maar dat geld is bijna geheel verdwenen. Economische crisis en bezuinigingen. Het huidig Harderwijks college ziet af van de bouw. Maar daar nemen de oppositiepartijen, waaronder het Harderwijks Gemeentebelang, geen genoegen mee.

Het zal toch niet zo zijn dat de Puttense Gemeentebelangen met Puttens belastinggeld haar zuster partij in Harderwijk te hulp schiet bij het realiseren van het Waterfronttheater? En als tegenprestatie betaalt Harderwijk, dat zelf geen geld heeft voor een theater, voor het zwembad in Putten? Het klinkt niet alleen onlogisch, dat is het ook! Bijna overbodig om te melden dat Wij Putten afstand heeft genomen van het gedachtegoed van deze motie.

Daarom moest ik bij het nummer Waterfront van de Simple Minds gelijk aan Gemeentebelangen denken.

Ik wens u allen een goed en gezond 2015 toe.