info@wijputten.nl

Nieuws

Verslag ‘Ga toch fietsen’

Geplaatst op 9 oktober 2011

Minstens twee keer per maand organiseert Wij Putten een activiteit onder de noemer ‘eropaf’. Doel hiervan is dat fractie, bestuur en partijleden buiten het gemeentehuiswerk om in de samenleving kunnen zien wat er in ons dorp leeft. Dus zelf waarnemen en in gesprek gaan met belanghebbenden. Niet alleen de ambtelijke stukken tot zich nemen, maar eropaf.

Op 10 september 2011 was er weer de activiteit ‘Ga toch fietsen’. Enkele leden van Wij Putten legden een route af onder leiding van de organisator Evert Doppenberg en stonden na de start op de Krachtighuizerheide onder andere stil bij de volgende locaties.
Locatie:
reden – conclusie – opmerking
Kunstwerk op Krachtighuizerheide van Jan Carel Koster.
Doel is natuurlijk om dit kunstwerk te bewonderen.
We hopen dat dit kunstwerk vandalismebestendig is. Onhandig is dat de grond geheel is afgedekt met houtsnippers, die inmiddels gebruikt zijn om een vuurtje te stoken. Deze zomer was erg nat, waardoor de brand niet heeft doorgezet. Maar bij een droge zomer kan dat natuurlijk wel.
Zwaartepunt van Nederland.
Op de kruising van de Peppelerweg en de Oude Prinsenweg ligt het Zwaartepunt van Nederland.
Deze locatie is berekend door geoloog Frank Storbeck, die bij de plaatsbepaling alleen van land (dus zonder zee en binnenwateren) is uitgegaan. Als de Waddenzee en het IJsselmeer meegerekend worden, ligt het zwaartepunt ergens in het Veluwemeer ter hoogte van Zeewolde. En als de overzese gebiedsdelen ook worden meegerekend, ligt het ergens in de oceaan
In eerste instantie was het grote steen met hijsoog. Later is er een gemetseld blok met daarop een stenen bruin getinte plaat met bruine letters bij gekomen.
Het geheel past niet in het bos, maar meer op een begraafplaats. Dit werd ook gememoreerd door een medefietser. Slecht leesbaar. Het geheel is in het verleden gepresenteerd als hufterproof. Helaas is er al een hoek uit de plaat geslagen.
Groot Spriel
Groot Spriel is prachtig gerestaureerd, met bijgebouwen en mooie tuin, maar alles ligt achter een groot hek. Omdat het vandaag ook open monumentendag is, hebben we de eigenaar gevraagd om op het terrein te mogen kijken.
.
Dit prachtige monument onder de aandacht brengen, temeer omdat er geen activiteiten meer worden gehouden. Tijdens ons bezoek was de eigenaar met een medewerker de heggen aan het snoeien. Na de eigenaar gesproken te hebben, mochten we ook naar binnen. We hebben uitleg over de restauratie gehad en hij vertelde dat hij van de gemeente weinig mocht met het pand. Ook viel op dat bij het repareren van de zichtlijnen deze niet doorlopen tot aan het gebouw. Jammer dat er nu niets meer met het gebouw gebeurt.
Rijksmonument Arnhemse Karweg 6
Mooi gerestaureerd, er zijn wat schuurtje en een stalletje bijgebouwd om het economische haalbaar te maken. Het geheel is niet meer herkenbaar zoals het op menig ansichtkaart is gepresenteerd.
Land Art Project Johans Ark
Natuurlijk leuk om een gestrand schip midden op de hei te zien. De brandsporen zijn gecontroleerd aangebracht om het een wat oudere uitstraling te geven. Hopelijk weet het lang stand te houden en brengt het niet vandalen op een idee.
Hoorneweg 17b, Recreatiebedrijf de Heikraaij.
De Heikraaij wil stacaravans op zijn terrein vervangen door 34 recreatiewoningen van € 275.000 tot € 300.000. Het college is akkoord met de hiervoor benodigde wijziging van het ontwerpbestemmingsplan.
Het plan van het recreatiebedrijf behelst ook de kap van 290 bomen op het terrein. Tegen een kapvergunning waren diverse zienswijzen ingediend. Het college wil de kapvergunning verlenen, indien het bedrijf 150 loofbomen terugplaatst. Omwonenden denken dat er illegaal bomen worden gekapt. Doel is om met eigen ogen waar te nemen of dit het geval is. Wij denken niet dat er grote bomen zijn gekapt, wel is er veel opslag verwijderd, waardoor je door de strook bos heen kan kijken. De politiek kan zich afvragen of deze plannen wel gewenst zijn; dergelijke dure huizen moeten natuurlijk wel permanent bewoond worden om het project economisch haalbaar te maken.
Klein Boeschoten monument, begin 19e eeuw.
Een prachtboerderij met oude opstallen tussen de bossen. Het is ruimtelijk erg open met nog meidoornheggen tussen de verschillende percelen en staat net buiten de gemeentegrens van Putten. Evert wil ons laten zien hoe vroeger de boerderijen eruit zagen. In Putten zijn oude boerderijen meestal voorzien van modernere opstallen.
Dassenburcht
Krachtighuizerweg in Veenhuizerveld
We hebben een dassenburcht bezocht onder toeziend en deskundig oog van Aart van Dusschoten.
Graag wilden we meer te weten te komen over de leefsituatie van de das.
Hij heeft ons wegwijs gemaakt hoe je sporen van dassen, holen en leefomgeving kunt herkennen.
In het verleden werd vaak getwijfeld over bestaan van dassenburchten in de omgeving van Putten. Ons is in ieder geval duidelijk geworden dat ze er zijn.
Rustpunt ´t Veenhuusje
Tijd voor een pauze met taart en een malt biertje. Door aandacht te trekken voor een oud boerderijtje en daar dan iets in te beginnen, waardoor het economisch haalbaar is om het te behouden. Voor de politiek is het leuk om te weten wat de activiteiten dan zijn om bij vragen daar op in te kunnen spelen.
Bungalowparkje Traa Putten
Aan de weg zie je twaalf brievenbussen. Doordat er geen activiteiten zijn en het te duur is om bungalows leeg te laten staan, wordt het park nu voor 90 procent permanent bewoond.
Paardenbak Tolweg
Evert laat een voorbeeld zien dat als er geen toezicht is op paardenbakken deze dichter bij het huis van de buren komen te liggen dan bij hun eigen huis.
Voorthuizerstaat, tussen Tolhuisje en Groot Koestapel.
Hier is in het verleden een dassentunnel aangelegd, maar deze bleek vaak onder water te staan. De dassen gingen dan alsnog de straat over. Er is een omheining gemaakt om de dassen naar de tunnel te leiden en in de sloot is een soort zinkput aangebracht, waardoor de tunnel niet meer onder water komt te staan.
Hier kun je een filmpje zien waarin een das gebruikmaakt van deze tunnel. De omheining en zinkput zijn op grond van de provincie gelegen, omdat de grootgrondbezitter deze niet op zijn grond wilde hebben. Voor de politiek is het weer iets om over na te denken.
Terugweg via Gerven, De Keut en Huinerschool.
Illegale kap van houtwal besproken, welke parallel loopt aan de Oude Nijkerkerweg ter hoogte van Huinerkerkpad.