info@wijputten.nl

Nieuws

Vanuit het bestuur

Geplaatst op 22 juni 2013

Tijdens de algemene leden vergadering van dit voorjaar zijn drie commissies ingesteld die de voorbereidingen treffen voor de deelname van Wij Putten aan de gemeenteraad verkiezingen van maart 2014.

De programma commissie onder leiding van Luuk is bezig met de voorbereidingen voor het schrijven van het programma. Er hebben al een flink aantal sessies met deelname van verschillende leden plaatsgevonden. Het zal nog een hele kluif worden om alle ideeën samen te vatten in een document dat dan het Wij Putten verkiezingsprogramma 2014 zal zijn.

De commissie die zich bezig houdt met de voorbereidingen op de campagne staat onder leiding van Arap-John. Ook deze commissie is al volop bezig en heeft leuke en originele ideeën om net als in 2010 een spetterende campagne neer te zetten. De echte verrassing houden ze voorlopig nog geheim.

Ondergetekende trekt de commissie die zich bezig houdt met de samenstelling van de kandidatenlijst. We streven naar een gevarieerde lijst, met natuurlijk een top tien (!) die in staat zal zijn om na 19 maart 2014 de fractie van Wij Putten in de gemeenteraad vorm te geven. Er hebben al diverse gesprekken plaatsgevonden, maar hierbij wil ik iedereen die belangstelling heeft om op de lijst te staan, zich bij mij te melden: gert.v.westing@wijputten.nl

 

Gert van Westing