info@wijputten.nl

Nieuws

Putten wil gewoon de beste burgemeester

Geplaatst op 27 september 2010

PUTTEN – Man of vrouw, jong of oud, kerkelijk of niet, een meerderheid van de Puttenaren heeft geen duidelijke voorkeur als het gaat om de aanstelling van een nieuwe burgemeester. Dat komt naar voren uit een enquête die Wij Putten afgelopen zaterdag onder winkelend publiek in de Dorpsstraat heeft gehouden. Ruim 160 passanten vulden een formulier in.

Komende donderdag wordt in de gemeenteraad het profiel van de nieuwe burgemeester besproken en Wij Putten wilde met deze enquête de mening van de Puttenaren peilen.

Slechts 5 procent heeft het liefst een man als burgemeester, terwijl 21 procent de voorkeur geeft aan een vrouw, zo bleek. Maar de overige 74 procent maakt het niks uit. Eenderde vindt dat de eerste burger kerkelijk meelevend moet zijn, 27 procent vindt van niet, maar een meerderheid van 40 procent van de passanten maakt het niet uit. Exact eenzelfde verdeling was er bij de vraag of het tijd is voor jong aanstormend talent of dat ervaring voorop staat: eenderde kiest voor jong, 27 procent voor ervaring, maar de rest wil gewoon de beste.

Ook over de politieke kleur maakt de Puttenaar zich niet erg druk: 40 procent heeft liefst een burgemeester die geen lid is van een politieke partij, maar 53 maakt het niet uit tot welke stroming de burgemeester zich rekent. De overige 17 procent heeft wel een voorkeur, maar is nogal verdeeld. Het CDA werd twee keer genoemd en verder; VVD, SP, PVV en Wij Putten. ‘Niet zwaar christelijk’, werd ook genoemd, terwijl een ander de ChristenUnie en de SGP wil uitsluiten van dit ambt.

Ook is gevraagd waar de nieuwe burgemeester in zijn of haar werk de nadruk op moet leggen: als echte burgervader of -moeder aanwezig zijn bij lief en leed, of in Den Haag en Arnhem opkomen voor Puttense belangen. Tweederde kiest voor het eerste, de rest kiest voor het lobbywerk. Een praktische vraag was of de nieuwe burgemeester zelf op zoek moet naar een woning, of dat Putten een hoop gedoe kan voorkomen door een ambtswoning ter beschikking te stellen. Laat hij of zij toch maar zelf wat uitkiezen, zegt ruim driekwart.

Tot slot is de passanten gevraagd of ze wellicht een kandidaat op het oog hebben. De meesten hadden geen idee, maar een paar namen sprongen eruit: wethouder Ard Kleijer en oud-wethouder Evert de Graaf werden drie keer genoemd en oud-raadslid Elly van Geest zelfs vier keer. ‘Als ‘ie maar niet uit Putten komt’, was ook een van de reacties.

Wij Putten geeft de uitkomsten van enquête mee aan de vertrouwenscommissie, die de komende maanden een geschikte burgemeesterskandidaat moet gaan zoeken. Ook Wij Putten is in deze commissie vertegenwoordigd.