info@wijputten.nl

Nieuws

Tevredenheid rond Schoolstraat

Geplaatst op 19 september 2017

Bewoners van de wijk rond de Schoolstraat zijn bijzonder te spreken over het woongenot in de wijk. Dat is gebleken bij een bezoek van Wij Putten aan deze wijk afgelopen zaterdag.

Een ploeg van Wij Putten is huis-aan-huis de deuren langsgegaan in de wijk die omsloten wordt door de Prins Hendrikweg, de Pinnenburgerweg, de Postweg en de Van Damstraat. Vrijwel iedereen gaf een acht of meer als rapportcijfer voor de wijk, waarmee het gemiddelde op een dikke 8+ komt.

Wel wordt er zoals vrijwel overal soms hard gereden, maar er is gemoedelijk contact met buurtgenoten en men voelt zich over het algemeen veilig. Ook zijn er wel problemen met het parkeren. Met name in de Schoolstraat staan vaak nogal wat busjes geparkeerd, wat als storend wordt ervaren. De straat is aan het verjongen, met een toename van het aantal auto’s tot gevolg. Ook is er de klacht dat boomwortels de trottoirtegels omhoog drukken en de vier palen bij de kruising met de Gebbekuillaan zijn velen een doorn in het oog.
Opvallend: dat de speelplaats aan de Schoolstraat in het gedeelte tussen de Van Damstraat en de Gebbekuillaan heeft plaatsgemaakt voor parkeergelegenheid, heeft goed uitgepakt. Aanvankelijk was daar vanuit omwonenden veel bezwaar tegen, maar nu zijn zij hier over het algemeen zeer positief over.

Nog iets dat eruit springt en eigenlijk weinig met deze wijk te maken heeft: ergernis aan het pand aan de Bakkerstraat, dat nu al vele jaren lelijk staat te zijn. Tientallen ondervraagden noemden de aanpak hiervan spontaan als concreet verbeterpunt voor Putten. “Mogelijk speelt een rol dit pand het eerste is dat bewoners van deze wijk zien als zij vanuit hun woning naar het centrum van het dorp gaan”, zegt raadslid Rien van den Hoek van Wij Putten. De partij heeft de kwestie al een aantal keren aangekaart bij het college, maar schot lijkt er vooralsnog niet in te zitten.

Wij Putten gaat met enige regelmaat ‘de wijk in’, om mensen te vragen hoe zij het wonen in de wijk ervaren en of er verbeterpunten zijn. Resultaten kunnen ook worden gebruikt bij het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de volgende raadperiode, waar op dit moment aan wordt gewerkt. Het volgende wijkbezoek staat gepland op zaterdag 21 oktober.