info@wijputten.nl

Nieuws

’T is een vreemdeling zeker…

Geplaatst op 15 november 2015

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders: de media overspoelen ons met verhalen en feiten over dit toch zo langzamerhand steeds groter wordend probleem. Maar hoe denkt de Puttense politiek hierover?
Volgens sommige mensen blijft het te stil over dit onderwerp en zouden we actie moeten ondernemen, terwijl anderen liever afwachten en hopen dat het allemaal weer overwaait.PuttenbordPW

Wat wil Wij Putten?
Wij Putten wil met onze plaatsgenoten in gesprek gaan en zoeken naar meer kleinschalige vormen van tijdelijke huisvesting, vanuit initiatieven van inwoners. Toen wij een paar weken geleden de wijk weer in zijn geweest, hebben wij dan ook de vraag gesteld: “Wat zou Putten kunnen betekenen voor de vluchtelingen?” De meeste mensen vonden dat Putten wel iets zou moeten doen, maar dan niet te grootschalig.

DSC_0532Bij het college hebben wij dan ook aangegeven dat inwoners van Putten moeten worden betrokken in de besluitvorming omtrent de opvang van vluchtelingen. In de commissie Samenleving heeft het college een aantal voornemens met de fracties gedeeld. Zo wil het college zich in nauw overleg met deskundigen en vrijwilligers voorbereiden op de mogelijke komst van crisisnoodopvang, maar ook op de uitbreiding van het aantal te huisvesten statushouders. Voor 2015 kreeg Putten het huisvesten van 43 statushouders opgelegd, voor 2016 worden dat er 60. Dat betekent inventariseren wat er nodig is voor een goede integratie en wie wat kan doen om dit goed te laten verlopen. Ook wil het college de mogelijkheden onderzoeken om de statushouders tijdelijk te huisvesten in andere woningen dan sociale sectorwoningen. Dat kan alleen in overleg met en met medewerking van de provincie. Verder wil het college actief zoeken naar accommodaties die geschikt zijn voor crisisnoodopvang.

Als het gaat om het betrekken van de burgers, wil het college hen via de informatiepagina en de website informeren. Bij dit laatste punt wil Wij Putten graag een veel actievere rol van het college zien.