info@wijputten.nl

Nieuws

Stroud in de problemen!

Geplaatst op 8 juli 2013

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat Stroud (Stichting Cultuur Centrum Putten, SCCP) financiële problemen kent. Financiële problemen zijn veelal een symptoom van onderliggende problemen. Het college gaat de komende maanden aan de slag om de onderliggende problemen in kaart te brengen. Zodra die duidelijk zijn, is het van groot belang om deze goed aan te pakken.

De fractie van Wij Putten heeft voor de tussentijd ingestemd met het geven van geld aan Stroud voor het betalen van de salarissen van het personeel. Zonder die financiële steun was Stroud, een voorziening die sinds 1948 in Putten aanwezig is, deze zomer failliet gegaan.

Je zou toch zeggen dat je als raadslid het faillissement van Stroud niet op je geweten wilt hebben, maar tot mijn verbazing gold dat niet voor iedereen. De voltallige fractie van Gemeentebelangen stemde tegen en koos dus voor faillissement. Meer blij was ik met de opstelling van de CU en CDA, die net als Wij Putten zich geen voorstelling kunnen maken van een Putten zonder Stroud.