info@wijputten.nl

Nieuws

Onrust rond voortuinen Stationsstraat

Geplaatst op 26 september 2021

Waarom wil de gemeente Putten stroken grond langs de Stationsstraat die nu door aanwonenden worden gebruikt weer zelf in beheer nemen? Dat wil de fractie van Wij Putten graag van het college weten.

Langs een deel van de Stationsstraat lopen de voortuinen door op stroken grond die officieel aan de gemeente Putten toebehoren. Die situatie bestaat al jaren zo, tot ieders tevredenheid. Afgelopen week werd aanwonenden opgeschrikt door een brief van de gemeente Putten dat deze stroken bij de herinrichting van de Stationsstraat weer onder het beheer van de gemeente komen. In het kader van het zogeheten project ‘Eigendom op Orde’ wordt er binnenkort een bloemenmengsel ingezaaid.

Een aantal aanwonenden is hier niet blij mee en heeft de fractie van Wij Putten benaderd. De fractie wil daarom van het college weten wat de achtergrond is van het besluit en om hoeveel percelen het gaat. Ook wil Wij Putten graag weten wanneer het besluit is genomen en op welke manier het overleg met deze belanghebbenden is georganiseerd. “Sommige aanwonenden voelen zich hierdoor overvallen”, zegt commissielid Arap-John Tigchelaar. “Hebben deze mensen iets gemist?” Ook wil hij weten hoe het toekomstig onderhoud van de stroken is geregeld.

Wij Putten heeft gevraagd om schriftelijke beantwoording van de vragen, maar ging zaterdag 25 september ook eropaf.
In gesprek met zo’n 15 bewoners van de Stationsstraat kwamen tijdens wandelen langs de percelen veel vragen boven en bezwaren naar voren.
Met koffie en thee, verzorgd door een van de bewoners en de toezegging van Wij Putten om de vragen en opmerkingen alvast mee te nemen naar het gemeentehuis sloten we na een paar uur een geslaagd bezoek af.