info@wijputten.nl

Nieuws

Sociale Brandweer

Geplaatst op 2 november 2014

Begroting 2015-2018Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de begroting voor 2015 vastgesteld. Voor Wij Putten een heel bijzondere begroting, want het is een een-op-een-vertaling van het coalitieakkoord ‘Samen DOEN!’ Door het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad, is het coalitieakkoord ook gemeentelijk beleid geworden.

Als Wij-Puttenfractie hadden we dit jaar dan ook geen moties of amendementen nodig, immers de inkt van het nieuwe coalitieakkoord is nog maar net droog. En dat bevat de belangrijkste onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma. De begroting kende dit jaar wel een andere opzet, waardoor deze erg goed leesbaar is geworden. Een prima initiatief van de eerstverantwoordelijke wethouder, Nico Gerritsen. Het gevolg was een duidelijke politieke discussie tussen de fracties.

De begroting was voor 2015 tien miljoen euro groter dan die van 2014. Deze extra middelen zijn bedoeld om de zorgtaken te financieren, die de gemeente vanaf 1 januari 2015 moet uitvoeren. Ambtelijk wordt deze nieuwe taak de decentralisaties in de zorg genoemd. We hebben gepleit voor een soort sociale brandweer, want wij kunnen ons voorstellen dat bij deze grote veranderingen niet alles direct goed gaat. Wij vinden dat je daar direct op moet kunnen reageren en hebben de eerstverantwoordelijke wethouder, Ard Kleijer, daarom gevraagd om een vorm van sociale brandweer te creëren. Net als de gewone brandweer komt die direct in actie. Zo willen we voorkomen dat er mensen tussen wal en schip raken als gevolg van de grote veranderingen in de zorg.

In de raad ging de discussie ook erg over de ophanden zijnde reorganisatie binnen het gemeentehuis. De coalitie heeft een half miljoen euro bezuinigd op de verbouw van het gemeentehuis en investeert deze in de ontwikkeling van de organisatie. Kortom: we stoppen niet al het geld in de stenen, maar ook in de organisatie en mensen. Op die manier willen we een organisatie ontwikkelen die midden in de samenleving staat, zodat Putten zelfstandig kan blijven en samen met de bewoners werkt aan de inrichting van de straten en wijken. Mocht die half miljoen euro niet voldoende zijn, dan is er, na overleg met de gemeenteraad, nog een half miljoen euro beschikbaar. De eerstverantwoordelijke, de portefeuillehouder, is burgemeester Henk Lambooy.

Putten gaat veel merken van deze nieuwe begroting, want veel nieuw beleid heeft betrekking op de openbare ruimte, zoals: het opknappen van veel wegen (Stationsstraat, Garderenseweg, Voorthuizerstraat, Roosendaalseweg, het centrum (verkeer en Fontanusplein), Stroud als dorpshuis en meer geld voor openbaar groen. Ook zetten we in op het aantrekken van bedrijven. Nu wordt verwacht dat deze naar de gemeente toekomen, maar straks zoekt de gemeente die bedrijven actief op. De eerstverantwoordelijke wethouder voor al deze onderwerpen is Roelof Koekkoek.

Tot slot moet ik mijn verbazing uitspreken over de oppositie, die als een blok tegen de begroting stemde. Het is al de tweede maal dat dit gebeurde en daarmee lijkt het een gewoonte te gaan worden, een slechte gewoonte wat mij betreft. Alleen het CDA gaf in een stemverklaring dat de partij tegenstemde omdat het CDA zich niet kan vinden in de gelden voor de reorganisatie. Dat is prima te begrijpen en via het maken van een voorbehoud kun je wel je verdere steun geven aan die miljoenen euro’s voor de zorg. Een constructieve houding, maar de oppositie had geen zin om verantwoordelijkheid te nemen! Het versterkte wel mijn gevoel van trots op deze coalitie en haar bestuurders.

Henri Luitjes

 

Raadszaal