info@wijputten.nl

Nieuws

Pas op de plaats met rotonde Bosrand

Geplaatst op 4 oktober 2018

Los eerst het probleem met de aansluiting van de Bosrand op, voor een voorstel voor de aanleg van een grote rotonde bij deze entree van Putten nader wordt uitgewerkt. Dat is de strekking van een motie van Wij Putten, die vanavond met steun van ChristenUnie en SGP is aangenomen.

Om met namen de fietsveiligheid te verbeteren, wil het college de rotonde in de Garderenseweg bij de entree aanpakken en voorzien van vrij liggende fietspaden. De afgelopen periode zijn diverse varianten onderzocht en uiteindelijk heeft het college gekozen voor een zogeheten parkrotonde, een fors exemplaar, waar weliswaar veel bomen voor moeten wijken, maar die ook bomen in het midden krijgt. Bovendien wordt de kap elders gecompenseerd.

Volgens de fractie van Wij Putten heeft deze optie een aantal grote bezwaren: in de nieuwe situatie wordt de Bosrand een zijstraat van de Garderenseweg, zonder aansluiting op de rotonde. “Daarmee ontstaat opnieuw een onveilige situatie”, zegt fractievoorzitter Herman Luitjes van Wij Putten. “Schoolgaande jeugd die vanuit Groevenbeek naar huis wil, moet hier oversteken om vervolgens op de veilige rotonde te komen.” Tweede knelpunt is de aansluiting van de Da Costastraat op de Calcariaweg, die voor fietsers minder veilig wordt. Dat geldt ook voor het doodlopende stukje van de Calcariaweg dat door de reconstructie ontstaat. “Fietsers vinden hier heus wel hun weg naar de Garderenseweg, waarna ze ook hier een onveilige oversteek moeten maken. Zo raken we van de regen in de drup”, zegt Luitjes.

De motie van Wij Putten, ChristenUnie en SGP roept het college op hier eerst een oplossing voor te vinden, voordat het plan geheel wordt uitgewerkt. “Want zonder die oplossing gaat dat plan wellicht de prullenbak in”, zegt Luitjes. En dan zijn alle opties voor de reconstructie van de rotonde weer open.