info@wijputten.nl

Bestuur Wij Putten

Samenstelling

Het bestuur van Wij Putten bestaat uit vijf personen.

Voorzitter Marieke Haanschoten
Secretaris Luuk Obbink
Penningmeester Bert Veeningen
Algemeen lid Edwin Luijt
Algemeen lid Linda van Borssum Waalkes


Van links naar rechts op foto: Bert, Edwin, Linda, Marieke, Luuk


Taken

Het bestuur van Wij Putten heeft een beperkte rol in het leiden van de partij: het bestuur is verantwoordelijk voor de kandidatencommissies, verkiezingsprogrammacommissies, verkiezingscampagnes en partijfinanciën. Verder adviseert het bestuur waar mogelijk de fractie.
Om die adviserende rol goed te kunnen vervullen woont een afgezant van het bestuur de fractievergaderingen bij.  Het bestuur houdt ook periodiek voortgangsgesprekken met de fractieleden.