info@wijputten.nl

Nieuws

Opnieuw de Bakkerstraat

Geplaatst op 26 februari 2018

Hoe is de stand van zaken rond de aanpak van het pand op de hoek Bakkerstraat – Verlengde Dorpsstraat? Dat is de strekking van vragen die de fractie van Wij Putten aan het college heeft gesteld.Het verpauperde pand aan de Bakkerstraat is velen al jaren een doorn in het oog.

In 2011 heeft Wij Putten de zaak na een straatenquête voor het eerst aangekaart en de partij heeft de zaak sindsdien regelmatig op de agenda gezet. Krap een jaar geleden heeft Wij Putten een notitie ingediend bij de raadscommissie Ruimte waaruit duidelijk werd dat de gemeente met de excessenregeling een middel in handen heeft de eigenaar tot stappen te dwingen. “We krijgen elke keer te horen dat er zicht is op een oplossing en dat het nog ongeveer een halfjaar gaat duren”, zegt raadslid Rien van den Hoek van Wij Putten. “Maar het blijft steeds een halfjaar duren en het pand wordt er niet beter op.”
Aanleiding om opnieuw aandacht te vragen voor de ‘schandvlek bij de entrée van Putten’, zoals Van den Hoek het noemt, is het plan van het college om bijna 5 miljoen euro uit te trekken voor een opknapbeurt van het centrum. Van den Hoek: “Het zal toch niet gebeuren dat we straks miljoenen uitgeven om het centrum aantrekkelijk te maken voor onze inwoners, ondernemers, toeristen en ander winkelend publiek, maar dat we deze bizarre situatie laten voortbestaan?”
Toegezegd is dat de vragen schriftelijk worden beantwoord. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan komt Wij Putten er in de gemeenteraad van donderdag 8 maart nog op terug.
Zie ook aflevering 7 van de videoreeks ‘Waar is Rien?’.