info@wijputten.nl

Nieuws

Onderzoek naar voortzetting huidige coalitie

Geplaatst op 4 april 2018

Informateur Herman Luitjes gaat als eerste de mogelijkheid onderzoeken van de voortzetting van de huidige coalitie van Wij Putten, ChristenUnie en SGP.Dat is de conclusie van Luitjes, na een eerste reeks verkennende gesprekken die de voorman van Wij Putten de afgelopen week met de lijsttrekkers van ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen en SGP heeft gevoerd. “Alle gesprekken waren open en constructief”, zegt Luitjes, die graag zijn waardering uitspreekt over de inzet van zijn collega’s. Doel van het informatieproces is te komen tot een stabiel college, dat kan rekenen op voldoende draagvlak in de gemeenteraad van Putten.
Het voortzetten van de huidige coalitie biedt daartoe een mogelijkheid, stelt Luitjes. “De drie partijen hebben in de aanloop van de verkiezingen geen afstand genomen van het collegebeleid van de afgelopen vier jaar. Bovendien is bij de verkiezingen gebleken dat de steun van de kiezer voor de coalitiepartijen is gestegen van 60 naar 62,5 procent van de stemmen. Tot slot hebben de coalitiepartijen in de gesprekken aangegeven dat voortzetting van de huidige coalitie hun eerste voorkeur heeft.”
Luitjes wil de gesprekken deze week voortvarend ter hand nemen.