info@wijputten.nl

Nieuws

Onderzoek naar mogelijkheden voor natuurbegraafplaats

Geplaatst op 6 februari 2017

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een natuurbegraafplaats in Putten. Door de gemeenteraad werd unaniem besloten hiervoor een bedrag van 7.500 euro beschikbaar te stellen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen volgens wethouder Koekkoek nog voor de zomer bekend zijn.

Het onderzoek kwam ter sprake bij het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van vijftigduizend euro voor uitbreiding van de begraafplaats Schootmanshof. Om op langere termijn voldoende capaciteit te bezitten is een uitbreiding nodig met ongeveer driehonderd begraafplaatsen. Onder meer is aankoop van gronden nodig. De totale uitbreiding bedraagt een oppervlakte van 10.932 vierkante meter. De verwachting is dat de uitbreiding in 2019 van start kan gaan. Vooral de aankoop van gronden wordt als een tijdrovende kwestie gezien.

Geke Hop van Wij Putten diende bij de behandeling van dit onderwerp, na eerst zelf twee jaar onderzoek te hebben gedaan, namens meerdere partijen een amendement in waarin om het onderzoek naar de aanleg van een natuurbegraafplaats werd gevraagd. Gezien de ligging in de natuur is, volgens haar, Putten hiervoor een geschikte gemeente. Door de aanleg kan worden voorkomen dat mensen naar elders moeten uitwijken of zijn aangewezen op commerciƫle bedrijven. Onder meer wordt in het onderzoek gekeken naar het provinciaal beleid maar ook naar materiaal dat gebruikt moet worden. Dat kan bijvoorbeeld hout zijn, maar geen hardhout, marmer of messing. Uitgangspunt moet zijn, zo gaf zij aan, dat schending van de natuur niet wordt toegestaan.

Zie ook:
RONDETAFELGESPREK OVER NATUURBEGRAVEN
NATUURBEGRAVEN IN PUTTEN
ONDERZOEK NAAR NATUURBEGRAVEN IN GELDERLAND