info@wijputten.nl

Nieuws

Nostalgie of nieuw elan?

Geplaatst op 27 november 2011

16 november was het zover: de Jeugdgemeenteraad was bijeen in vergadering. Voor sommigen pure nostalgie voor anderen, waaronder ik zelf, een nieuw fenomeen.
De eerste contacten met Groevenbeek, locatie Putten, zijn al in het prille voorjaar van 2011 door Arap-John en Herman gelegd. Beiden, zoals ik heb begrepen, dromen nog steeds van de tijd dat de Jeugdgemeenteraad haar hoogtijdagen in Putten vierde. Ik weet alleen niet of dat met de Jeugdgemeenteraad te maken had of met het feit dat ze samen met de meisjes de voorbereidingen moesten treffen. Maar goed, na de gelegde contacten werd ik in stelling gebracht want het college moest natuurlijk ook meedoen. Ruim voor de zomer slaagde ik er in om het college mee te krijgen; voorwaarde was echter dat we het eigenlijk wel boven de partijen uit zouden moeten tillen. Ruim voor de vakantie hadden we constructief overleg met de beide maatschappijleerdocenten die de kar zouden gaan trekken. Dus gelijk na de vakantie concreet aan de slag zou je zeggen. Nou, dat viel wat tegen maar na een goed overleg zijn ze enthousiast aan de slag gegaan.
De eerste stap was om groepjes samen te stellen en onderwerpen bedenken. Uiteindelijk kregen we te maken met een zestal “Puttense fracties”. De leerlingen vormden fracties van 5 of 6. Deze fracties hebben overleg gehad met “hun” fractie van de echte Raad. Helaas is tijdens het proces een tweetal fracties door omstandigheden afgehaakt; dit kon je goed merken tijdens de eerste termijn van de Jeugdgemeenteraad. Naast de fracties hebben ook de wethouders hun steentje bijgedragen. Zo hebben Ard en ik op school voorlichting gegeven aan de twee deelnemende klassen. Ook hebben we met een drietal Jeugdwethouders hun punten voorbereid. Ard nam het onderdeel pesten enz. voor z’n rekening terwijl ik de wethouders (met hun gevolg) heb bijgepraat over de onderwerpen speelvoorzieningen en Harderwijkerstraat.
Voor het proces zelf hebben we nog de griffier, Marieke, en burgemeester Henk ingeschakeld. Voor ondersteuning konden we terugvallen op Frans van Schendel; hij is ambtenaar met o.a. onderwijs in zijn portefeuille. Kortom de Jeugdgemeenteraad werd “in huis” breed gedragen.
Dan de avond zelf. Hij kwam wat aarzelend op gang maar na een aantal giegelbuien (het is toch wel raar om in een microfoon via de voorzitter te moeten praten terwijl de hele publieke tribune vol zit) kwam de discussie lekker los. Menig jeugdwethouder en jeugdraadslid kwam steeds beter in z’n rol en vergat de omgeving. Ik was van sommigen erg onder de indruk en ik weet zeker dat we een aantal in de “echte” politiek terug gaan zien. Echt een boeiende avond! Het hele traject heeft in ieder geval de politiek dichter bij een deel van de Puttense jeugd gebracht. Ook mooi dat er een flink aantal ouders aanwezig was; we hebben stoelen moet bijzetten. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze in de raadzaal waren; ook pure winst dus!
We zijn als WIJ begonnen met dit traject. Tijdens het proces is het wat los komen te staan van onze club maar meer iets geworden dat boven het partijbelang uit stijgt. WIJ heeft in ieder geval de aanzet gegeven van iets wat de komende jaren terug zal komen! Ook dit is in het belang van Putten. Zo kan iets uit het verleden in een modernere vorm voor nieuw elan in de plaatselijke politiek zorgen! Hulde WIJ! (bedankt AJ, Herman en Wilma)

Roelof Koekkoek