info@wijputten.nl

Nieuws

Noodkreet over jeugdzorg

Geplaatst op 16 december 2018

Maak snel duidelijk of het Rijk tekorten voor de jeugdzorg in de gemeenten gaat aanvullen en laat de compensatie ingaan op 1 januari 2018. Dat is de noodkreet die de fractie van Wij Putten heeft gericht aan politiek Den Haag.

Met ingang van januari 2015 heeft de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgedragen aan de gemeenten en tegelijkertijd het budget hiervoor verlaagd met 15 procent. Net als alle gemeenten, moet ook Putten het doen met het fors verlaagde budget, terwijl er extra geld nodig is om de jeugdzorg opnieuw handen en voeten te geven. Voor 2016 en 2017 heeft het Rijk een regeling getroffen voor gemeenten die hiermee in de problemen komen, maar voor dit jaar is er niets geregeld. “Terwijl de tekorten ook in Putten flink oplopen”, zegt fractievoorzitter Herman Luitjes van Wij Putten. “We moeten 1,5 miljoen euro vrijmaken om de jeugdzorg op orde te houden.”

De minister heeft weliswaar toegezegd dat er een onderzoek komt naar de tekorten in de jeugdzorg, maar de resultaten daarvan zijn pas begin 2019 bekend. “Dat betekent dat gemeenten als Putten in 2018 en 2019 aan hun lot worden overgelaten”, stelt Luitjes. In een brief namens de fractie van Wij Putten aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hij erop aangedrongen dat de minister ook oog heeft voor het gegeven dat het bepalen en betalen in de Jeugdwet nu gescheiden is: medici bepalen de inzet van de jeugdzorg, terwijl de rekening naar de gemeenten gaat. “Dat is vragen om problemen”, stelt Luitjes vast.

De gemeente Putten ontvangt 4,5 miljoen euro voor de taken op het gebied van de Jeugdwet, maar is hier naar schatting zo’n 6 miljoen aan kwijt. “Natuurlijk hebben we als gemeente geen andere keuze dan hier geld voor vrij te maken, maar dat gaat wel ten kosten van andere belangrijke taken van de gemeente”, besluit Luitjes.

U.S. Navy Lt. Cmdr. Charles Harris, assigned to the USS Freedom (LCS 1), embraces his daughter during a homecoming celebration at Naval Air Station North Island, San Diego, Calif., Aug. 7, 2013. (DoD photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Daniel M. Young, U.S. Navy/Released)