info@wijputten.nl

Nieuws

Nog weinig vlagvertoon in Stenenkamer

Geplaatst op 22 maart 2015

Ik kan me nog vaag herinneren dat ik, met korte broek en vlaggetje, bij het viaduct Nulde stond ter gelegenheid van de feestelijke opening van de snelweg A-28. Volgens internet moet dat op 28 juni 1967 zijn geweest. Een citaat Wegenwiki: “De afrit Nulde is één van de weinige aansluitingen in Nederland die een recreatief karakter heeft. Voor de ontsluiting van diverse kernen heeft de aansluiting minder belang, alhoewel het wel mogelijk is om vanaf de aansluiting naar Putten te rijden…“

Tegenwoordig weet niet alleen Putten, maar ook half Ermelo via Stenenkamer de A-28 te vinden. Dat levert op doordeweekse dagen ruim 8.000 motorvoertuigen per dag op. Daar zijn de wegen en kruispunten in het buurtschap niet op berekend. Dus wordt al jaren gezocht naar een passende oplossing.

Het college kwam in december jl. met het voorstel om de verkeersituatie in Stenenkamer te verbeteren door o.a. de aanleg van fietspaden. Op een bewonersavond in januari jl. reageerde de buurt teleurgesteld. Men wilde niet ondankbaar zijn maar een fietspad lost de verkeersdruk in Stenenkamer niet op. Zou het niet beter zijn eerst nog eens goed te kijken of  ook andere oplossingen mogelijk zijn? Mijn vrije vertaling van die bewonersavond.

Wat levert zo’n avond op? Wel dat er meer tijd nodig is om met de buurt te overleggen. Het leeft in de buurt, de bewonersavond werd massaal bezocht. Een schril contrast met de avonden over de Toekomstvisie Putten 2030 en de bezuinigingsopties. Die laatste twee onderwerpen waren te abstract, de ver van mijn bed show. Maar onderwerpen die de directe leefomgeving van bewoners raken kunnen wel op veel deelname en interesse rekenen. Dat blijkt ook uit de nu lopende bewonersavonden over het openbaar groen in straten en wijken.

 

Wij Putten staat voor burgerparticipatie. De wijk, de buurtschap in. Dat zou volgens Wij Putten ook de aanpak voor Stenenkamer moeten zijn. Zet het fietspadenplan voor Stenenkamer even in de ijskast en ga het overleg met alle bewoners verder aan. Zoek samen naar reële oplossingen, waarbij de actualisatie van de zogenaamde Westflank-studie zinvolle informatie kan opleveren. Betrek ook de aanleg van de Henslare erbij. Probeer maatregelen te verzinnen die de snelheid eruit halen en de wegen minder aantrekkelijk maken voor sluipverkeer. En neem daarvoor de tijd.

 

De afril Nulde alleen maar gebruiken voor recreatiedoeleinden, zoals in 1967 de bedoeling was, is achterhaald. Doen alsof Nulde een volwaardige aansluiting op de A-28 is, gaat ook niet. Voorlopig laat ik mijn vlaggetje en korte broek nog maar even in de kast liggen!