info@wijputten.nl

Nieuws

Station kan beschermde status krijgen

Geplaatst op 12 juni 2023

Er staat de gemeente Putten niets meer in de weg om het stationsgebouw een beschermde status toe te kennen. Dat concludeert de fractie van Wij Putten uit de nieuwe Erfgoedverordening.

Het NS-stationsgebouw is al jaren niet meer als zodanig in gebruik en toen Wij Putten anderhalf jaar geleden signalen kreeg dat eigenaar NS ProRail het gebouw mogelijk wilde slopen, was dat aanleiding voor de fractie om aan te dringen op een beschermde status voor het gebouw. Om twee redenen, legt commissielid Arap-John Tigchelaar uit: het is een karakteristiek gebouw uit 1929, ontworpen door architect H.G.J. Schelling, die meerdere NS-stations op zijn naam heeft staan, maar vooral omdat het station het laatste was dat de niet-teruggekeerde mannen op 2 oktober 1944 van Putten zagen. Ze werden per trein via Kamp Amersfoort weggevoerd naar nazi-Duitsland. “Daarmee neemt dit pand in de recente Puttense geschiedenis een vooraanstaande plek in”, vat Tigchelaar samen.

Het college reageerde destijds positief op het voorstel van Wij Putten om het gebouw een beschermde status te geven, maar gaf daarbij wel aan dat zowel bij het aanwijzen als gemeentelijk monument als bij het voordragen als Rijksmonument toestemming van de eigenaar nodig is. Op vragen die Wij Putten onlangs stelde naar aanleiding van de werkzaamheden die gaande zijn aan het pand, heeft het college dit nogmaals vastgesteld.

Inmiddels buigt de gemeenteraad zich echter ook over de nieuwe Erfgoedverordening, die als doel heeft ‘historische en waardevolle gebouwen in het dorp en in het buitengebied’ beter te kunnen beschermen. Onderdeel van deze verordening is dat toestemming van de eigenaar niet langer vereist is om een gebouw als gemeentelijk monument aan te wijzen. “Een goede zaak, want dat zou een belangrijke drempel wegnemen om gebouwen een beschermde status te geven. Als de verordening binnenkort wordt vastgesteld, staat niets het college nog in de weg om de daad bij het woord te voegen”, stelt Tigchelaar.