info@wijputten.nl

Wilma van Voorst-Ruiter

In december 2009 werd ik gevraagd om mij aan te sluiten bij de nieuwe lokale partij Wij Putten. Daar moest ik wel even goed over nadenken, omdat ik me tot dat moment nooit actief bezig had gehouden met de politiek. De Puttense samenleving had in het algemeen ook wel mijn aandacht en ik was ook wel actief betrokken bij verschillende verenigingen.

Volksvertegenwoordiger

Welnu, waarom zou ik me dan ook niet daadwerkelijk inzetten voor de Puttenaren en zien of ik via de politiek iets zou kunnen betekenen? Daar blijkt Wij Putten prima voor geschikt te zijn.

Toen ik in maart 2010 als raadslid werd gekozen, kon het werk serieus beginnen. Ik geef toe dat dit niet eenvoudig is en ik erg veel moet leren, maar ik doe dat met erg veel plezier.

Als raadslid heb ik veel taken maar een daarvan is voor mij toch wel speciaal en dat is de rol van volksvertegenwoordiger. Als volksvertegenwoordiger probeer je de stem van de gemiddelde Puttenaar over te brengen naar de politiek en zo ook de politiek dichter naar de mensen te brengen.

Neem van mij aan dat dit echt mogelijk is: als men bij ons aanklopt, gaan wij gezamenlijk proberen om mensen de juiste weg te wijzen. Natuurlijk kan Wij Putten niet elk probleem oplossen, maar we zetten ons wel in om het goede pad te volgen en waar nodig kunnen we kwesties in de commissies en de raad bespreken.

Ik probeer zoveel mogelijk te leren hoe onze gemeente in elkaar steekt en te achterhalen waar er nog dingen te verbeteren zijn. Om dat zo goed mogelijk te doen, ga ik op pad met verschillende mensen uit onze samenleving, om in de praktijk mee te maken hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Pas dan kun je meepraten en een manier zoeken om dingen te verbeteren of een oordeel te vellen. Daarom is het voor ons zo belangrijk dat mensen ons benaderen. Alleen op die manier kunnen we van Putten een nog betere en leukere gemeente maken.

Geboren:
Zuiderveldweg 2, Putten

Gezin:
Getrouwd met Gert en samen hebben we twee kinderen.

Werk:
Zelfstandig pedicure

Terug naar mensen