info@wijputten.nl

Verony van Bemmel

Ik ben al heel lang lid van Wij Putten.  Kort geleden werd mij gevraagd om op de lijst van Wij Putten te staan.
Samen met Andrea Sickmann hebben we al jaren een zorgboerderij in Putten en omdat zij ook al lange tijd op de lijst staat, dacht ik: waarom niet! Ik draag, als lid, Wij Putten tenslotte een warm hart toe.
Onze zorgboerderij vergt echter 24 uur per dag onze zorg en het is moeilijk tijd vrij te maken. Toch vind ik het mooi zo een steentje bij te dragen aan een goed klimaat binnen Putten. Als ik iets op de agenda zou willen krijgen, is dat vertrouwen in elkaar hersteld wordt. Landelijk, in de politiek, media en om mij heen wordt er vaak vanuit wantrouwen gereageerd of gehandeld. Waarom niet van de goede intentie van de mens uitgaan? Tenslotte, om met Bregman mee te praten, deugen de meeste mensen!

Putten moet een gemeente zijn waar iedereen met respect wordt behandeld, ongeacht geslacht, geaardheid, huidskleur of  levensovertuiging. En met een goed werkend zorgstelsel, waarbij iedereen zorgvuldig geholpen wordt en de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft . Dit is alleen te realiseren als alle betrokken partijen met elkaar afstemmen, samenwerken en hun kennis delen.
Putten moet een dorp zijn waar iedereen zich veilig voelt en mee kan doen.


De zorg in het sociaal domein gaat over de ondersteuning van inwoners. Onderwerpen als jeugdzorg, vergrijzing, eenzaamheid, mantelzorg, gezondheid, hulp bij schulden vragen de komende jaren weer onze volle aandacht.
In 2015 is de jeugdzorg op het bordje van de gemeenten gekomen en er is hard gewerkt om deze zorg goed te begeleiden. Wij Putten zal zich volledig blijven inzett en om deze zorg te ontwikkelen. Denk aan de toegang van de jeugdzorg, die dicht bij de inwoner met een hulpvraag is gerealiseerd, via de prakti jkondersteuner  bij de huisarts en via de jeugdconsulenten. Wij willen ouders en verzorgers
helpen om gezondere keuzes te maken en hen ondersteunen als het gaat om beweging, voeding, het drinken van alcohol en gebruik van  drugs. We willen psychosociale problemen bij jeugdigen voorkomen door tijdige signalering.

Klompenpaden:
Door heel Gelderland ligt een netwerk van klompenpaden die garant staan voor de mooiste wandelingen door onze provincie. Wandelend over landgoederen, herstelde historische paden en dwars door het boerenland is er van alles te ontdekken en beleven. Wij Putten wil de beleving van het buitengebied stimuleren via bijvoorbeeld het goed onderhoud van klompenpaden, maar ook het aantal klompenpaden uitbreiden zoals bijvoorbeeld in Koudhoorn. Ons Goedland ligt aan het mooie Huinerpad en, hoewel het slechts een klein stukje over ons land gaat, bij ons kun je bij Het Rustpunt genieten van een kopje koffie met zelfgebakken koekjes en kennis maken met ons.

 

Geboren:
Ik ben van 1958 en geboren in Den Haag. Een echte stadse die haar weg gevonden heeft in het prachtig gelegen Putten.

Gezin:
We hebben drie volwassen zonen, twee super lieve honden en een hele horde aan andere dieren.

Werk:
Ik heb diverse loopbanen achter mij gelaten als verpleegkundige, docent en auditor. Maar nu heel gelukkig met onze zorgboerderij.

Hobby’s:
Hobby’s heb ik volop in mijn jeugd gehad, nu is mijn werk mijn hobby en kan ik intens genieten van een wandeling over eigen terrein, waarbij ik verbonden ben met dier, mens en natuur.

 

 

Terug naar mensen