info@wijputten.nl

Tea Haanschoten

Wat belangrijk is in Putten, is dat Putten een fijne plek is en blijft om te wonen, huisvesting adequaat wordt opgepakt en dat iedereen mee kan (blijven) doen en gezien en gehoord wordt.

Mogelijk dat flexwoningen en tiny houses een mooie aanvulling zijn op het woningaanbod, dus iets extra’s boven op de reguliere woningbouwproductie. Als die behoefte ook in de praktijk blijkt, zet Wij Putten zich in voor het realiseren van meer flexwoningen
om de spoedzoekers te helpen. Ook met andere creatieve oplossingen mag van Wij Putten worden geëxperimenteerd.
Ook woningsplitsen kan waarschijnlijk wel bijdragen aan het toevoegen van zelfstandige woningen en is daarmee een manier om de woningvoorraad uit te breiden. Het kan zowel een oplossing bieden voor starters als voor ouderen. Hiervoor geschikte woningen kunnen gesplitst worden tot twee woningen wat de betaalbaarheid voor starters ten goede komt. Met splitsen kun je een woning ook zo opdelen dat er op de begane grond een gelijkvloerse woning gecreëerd wordt, waardoor ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Hoe slim is dat?
Om alle bouwplannen te kunnen realiseren is er veel geld nodig. Niet alleen voor eventuele tekorten binnen de projecten, maar ook geld
voor de aanleg van wegen, parken, voorzieningen en speelplekken. Wij Putten wil dan ook dat er meer geïnvesteerd wordt in de lobby richting provincie en rijk voor extra investeringskapitaal.  Wij Putten vindt het niet nodig dat de gemeente geld verdient aan woningbouwlocaties: betaalbaarheid van de woningen heeft de hoogste prioriteit.

 

Geboren:
Ik ben een ‘schrikkelkind’ uit 1964, geboren en getogen in Putten maar ook opgegroeid met Randstedelingen door de camping van mijn ouders.

Hobby’s:
Ik ben alleenstaande, maar met veel vrienden en hobby’s als sport (veel passief maar tennis actief), reizen, kookclubjes, puzzelen, lezen en de pubquiz team “Wij Putten”. Daarnaast ben ik (geweest) actief als vrijwilliger binnen diverse sportclubs (o.a. bardienst, redactie clubblad, jeugdleider/trainer en bestuur) en de Gereformeerde Kerk.

Werk:

Gelukkig blijft er ook nog wat tijd over voor mijn werk als managementassistent; eerst ruim 25 jaar in Putten bij Flevozoom/Prisma/Sligro en inmiddels alweer zo’n 13 jaar bij Arcadis, een ingenieursadviesbureau.

 

Terug naar mensen