info@wijputten.nl

Rients Aapkes

Weet je wat zo mooi is ? Wij Putten is van en voor de bewoners van Putten. Samenwerken en met relevante dingen bezig zijn, niet alleen maar vergaderen zoals dat van politiek algemeen bekend is.. Bij Wij Putten laten mensen regelmatig hun handen wapperen, doorpoetsen!
Na mijn studie ben ik vrijwel meteen in het buitenland verzeild geraakt en ben er meer dan 20 jaar blijven hangen. Toen mijn dochter wat ouder werd, zijn we naar Nederland gegaan. Ik wilde vooral minder reizen en mijn kind zien opgroeien. Mijn dochter is inmiddels volwassen en ik heb nu tijd om te doen waar ik zin in heb. Wij Putten hoort daar ook bij.

Scholen:
Het zal u niet verbazen dat ik als ex-leraar helemaal sta achter ons verkiezingsprogramma waarin staat dat scholen een belangrijke partner op sociaal gebied zijn. Zij behoren tot het netwerk als het gaat om vroegsignalering bij armoede, verwaarlozing, mishandeling of andere problemen bij kind en gezin.
Muziekonderwijs en schoolzwemmen vindt Wij Putten een belangrijk goed en moet gehandhaafd worden.
Maar voor de jongste kinderen zullen we voor goede opvang van peuters en kleuters moeten zorgen, vooral op het gebied van taal, waarbij de bibliotheek een grote rol speelt. Leesbevordering is heel effectief in het voorkomen van laaggeletterdheid.
Voor de doelgroep jeugd zijn de basisschool en de bibliotheek essentiële voorzieningen om laaggeletterdheid te voorkomen.
Wij Putten wil waar nodig scholen en de bibliotheek daarin ondersteunen. Ook laaggeletterdheid bij volwassenen verdient grote aandacht.
Verder kun je denken aan actief samenwerken met partners om vroegtijdige schoolverlating te voorkomen. Passende ondersteuning bieden als dat nodig is.

Buitengebied:
Het buitengebied van Putten staat volop in de aandacht. Het lijkt erop alsof alle maatschappelijke problemen in het buitengebied moeten worden opgelost. Vraagstukken als nieuwe woningbouwlocaties, nieuwe bedrijventerreinen, zonnevelden, windmolens, drinkwaterwinning, maatregelen tegen verdroging als gevolg van klimaatverandering, natuurontwikkeling en biodiversiteit, vermindering van de stikstofuitstoot, bevorderen van kringloop en natuur-inclusieve
landbouw, recreatie, et cetera. Het zijn allemaal ruimtevragers, en het landt allemaal in het buitengebied. Dat is in zoverre logisch: binnen de bebouwde kom is niet veel ruimte meer. En Putten heeft ‘maar’ een oppervlakte van 87 vierkante kilometer, waarvan een groot deel uit bos en natuur bestaat. Dat is echt niet veel als alle genoemde vraagstukken worden opgepakt. En sommige zaken zijn ook tegenstrijdig. Zonnevelden gaan veelal ten koste van landbouwgrond, terwijl je die landbouwgrond nodig hebt voor de extensivering van de landbouw. Meervoudig gebruik kan een deel van de oplossing zijn. Maar dat neemt niet weg dat we de komende jaren keuzes moeten maken. Wegkijken, negeren of ontkennen gaat ons niet helpen.

Geboren:
Geboren ben ik in Den Helder in 1964 en ben het oudste kind uit een gezin met 3 kinderen.

Werk:
Mijn werk? Ik ben leraar geweest, deed ooit een beetje klantenadministratie, maar vooral verkoop, soms ook marktonderzoek, hielp mee met reorganisaties en heb internationaal distributie netwerken opgebouwd.
De laatste tijd lopen er nog wat kleine projectjes in onroerend goed, dat kost minder tijd.

Hobby’s:
Als kind zat ik heel vaak met een zeilbootje op de randmeren, het water trekt nog steeds en zeilen doe ik graag, net zoals reizen. Een internationale kennissenkring komt dan goed van pas, zo hou je contact en dat maakt reizen extra leuk. Ik neus graag rond om te zien hoe dingen ergens anders georganiseerd zijn. Dat werkt echt blik verruimend. Verder maak ik regelmatig gebruik van het zwembad en ik hou me al jaren met het thema “energietransitie” bezig.

Terug naar mensen