info@wijputten.nl

Matine van der Haar

De Haagse politiek raakt je persoonlijke leven ook wel, maar hier in Putten spelen heel andere zaken, die daar los van staan. Ik wil daar graag over meepraten. Van nature ben ik zeer nieuwsgierig en het lijkt me heel interessant om mee te denken en te praten over mijn directe leefomgeving.
Ik ben lid geworden van Wij Putten omdat ik vind dat Wij Putten frisse ideeën heeft. Bovendien is de partij een mengelmoes van allerlei mensen, zonder het stempel van een landelijke partij. Iedereen is er welkom.

Duurzaam
Wij Putten zet in op een duurzame toekomst en dus op verduurzaming van woningen, zowel bij nieuwbouw als bij bestaande woningen. Dit is goed voor het milieu en de portemonnee. De gemeente moet inwoners actief informeren en stimuleren over de mogelijkheden om duurzame maatregelen te treffen aan woningen, maar ook zelf werken aan duurzaamheid. Bij het inkopen van producten en diensten moet de gemeente niet alleen kijken naar de prijs, maar ook naar de effecten op milieu en sociale onderdelen. De gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie.

Geboren:
Garderenseweg 106

Gezin:
Getrouwd met Corné van Dijk en samen hebben we twee dochters en een heerlijk ventje.

Werk:
Adviseur Communicatie & Marketing Bibliotheek Noordwest-Veluwe

Hobby’s:
Volleybal, klompenpaden wandelen en natuurlijk lezen.

Terug naar mensen