info@wijputten.nl

Leendert Lodder

Mijn werkzame leven heeft grotendeels in dienst gestaan van de samenleving. Het laatst als hoofdinspecteur van politie in Enschede. Als dat in je systeem zit, gaat het er ook niet meer uit. Die opgedane ervaring wil ik graag aanwenden voor de inwoners van Putten.

Artikel 1 van de Grondwet is het uitgangspunt van mijn doen en laten.

Dat geldt met name in de politiek, nu voor mij als Statenlid.
Ik sta voor een inclusieve samenleving waar iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht etniciteit, leeftijd, gender, opleiding, inkomen, geloof en of je een beperking hebt. Dat is de maatlat bij elke beslissing en ik zie dat bij Wij Putten ook.

Door mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met veiligheidsaspecten in de samenleving. Veiligheid zowel in de woonomgeving, als bij verkeersveiligheid. Schending van die veiligheid krijgt een steeds grotere impact op de mens. Iedereen kan ermee te maken krijgen. Of het nu inbraken zijn, berovingen of cyber criminaliteit, het raakt mensen in het diepst van hun bestaan. Er kan wat dat betreft nog veel verbeterd worden in ons mooie Putten. Dat kan ook op het gebied van de verkeersveiligheid. We kennen allemaal de gevaarlijke verkeerssituaties in het dorp. Dat moet beter kunnen. Wij Putten wil er alles aan doen om die veiligheid voor onze inwoners te vergroten.

Het mooie van Wij Putten is dat we het samen willen doen met de inwoners.
Niet alleen zeggen dat je het doet, maar het ook daadwerkelijk doen. Dat is echt bijzonder en het werkt. In gesprek gaan met, en luisteren naar wat de inwoners belangrijk vinden. Niet de ideologieën van landelijke politieke partijen volgen, maar met gezond verstand zoeken naar lokale oplossingen die er toe doen. Weloverwogen en dynamisch. Bereid om met verworven inzichten beleid te bepalen, te behouden, maar ook te veranderen als dat nodig mocht zijn. Dat betekent niet dat je het altijd iedereen naar de zin kunt maken.

Daarnaast eerlijke kansen voor de agrarische sector die het zwaar heeft. Daarbij mag de natuur niet uit het oog worden verloren. Er moet gestreefd worden naar een eerlijke balans voor mens, natuur en dier. Onze boeren horen bij het Gelderslandschap en dragen bij aan het natuurbeheer.

Voor dit alles wil ik me maximaal inzetten.

Geboren:
Oud Beijerland in 1951.
Al jaren kwam ik regelmatig in Putten en vanaf 2017 woon ik er ook daadwerkelijk

Werk:
Statenlid in Gelderland (voorheen in Overijssel)

Hobby’s:
Schrijven, schilderen, tekenen en zingen in een mannenkoor.

Terug naar mensen