info@wijputten.nl

Joyce Kamphuis

In de periode 2009-2012 woonde ik, na alle jaren daarvoor in Putten gewoond te hebben, op kamers in Groningen. Ik studeerde daar Vastgoed&Makelaardij met een specialisatie voor gebiedsontwikkeling. Mijn interesse voor (lokale) politiek was op dat moment nog ver te zoeken. Zo richting het einde van mijn studie was het voor mij wel duidelijk, na het behalen van mijn diploma wil ik terug naar Putten en in de omgeving op zoek naar een baan. Het vinden van een baan bij een projectontwikkelaar bleek gezien de kredietcrisis erg lastig, na maanden van solliciteren vond ik gelukkig wel een baan bij een advies,- en detachteringsbureau in de publieke sector. In dienst van dat bureau werd ik bij gemeenten door heel het land weggezet voor tijdelijke opdrachten en adviesklussen. En zo raakte ik bekend met het gemeentelijk bestuur en groeide mijn interesse voor alles wat daarmee te maken had.

Volksvertegenwoordiger:
Vanaf de zomer van 2016 kwam ik in aanraking met Wij Putten. En vanaf dat moment ging het allemaal erg snel. Een jaar lang leerde ik de mensen bij Wij Putten kennen en deed ik mee met allerlei activiteiten zoals de ‘’er op af’’ de academies en ging ik mee de wijk in. Tot ik gevraagd werd voor plek 5 op de lijst tijdens de vorige verkiezingen (maart 2018). En vanaf dat moment begon het echt, een zetel in de gemeenteraad, en daarmee in de rol van volksvertegenwoordiger. En in die rol ben ik nog lang niet klaar, we hebben nog een aantal grote opgaven in Putten, en daar wil ik mij graag nog een periode voor inzetten. Daarom ben ik ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 weer verkiesbaar.

Voldoende betaalbare woningen:
Woningbouw is het thema wat mij het meeste raakt en waar ik mij volop voor inzet. Door de grote woningtekorten en exploderende huizenprijzen kennen we allemaal wel iemand die knel zit op de woningmarkt. Ik wil dat Puttense jongeren meer kansen krijgen om hun wooncarrière in Putten te starten. Daarop heeft Wij Putten twee antwoorden: er moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn en we gaan meer inzetten op andere woonvormen. Om de schaarste op de woningmarkt verder terug te dringen moet het bouwtempo in Putten verder Omhoog. Als het gaat om andere woonvormen dan denkt Wij Putten enerzijds aan niet uitbreidbare woonvormen zoals rug-aan-rugwoningen en beneden-bovenwoningen. Dit soort compacte woonvormen zullen ook in een stijgende markt altijd voor aanbod aan de onderkant van de woningmarkt zorgen, gezien de product-prijs-kwaliteitverhouding van de woningen. We moeten toe naar woningtypen die reëel en marktconform zijn.

Tijdelijke oplossingen:
Wat ik mooi vind aan ons verkiezingsprogramma is dat we op dit thema niet gaan wachten tot de meer stucturele oplossingen hun vruchten af gaan werpen. Helaas is de realiteit dat woningbouw vaak vele jaren aan planvorming en voorbereidende werkzaamheden kost. Daarom gaan wij op zoek naar manieren om de acute woningnood op te lossen met tijdelijke maatregelen. Die uitdaging ga ik graag aan, het realiseren van tijdelijke woon-oplossingen als aanvulling op het reguliere en permanente woningaanbod. Ik denk daarbij aan tijdelijke oplossingen in recreatiewoningen. Die mogelijkheid is er nu al, maar hier wordt in de ogen van Wij Putten nog te weinig gebruik van gemaakt. Maar ook het realiseren van meer flexwoningen om spoedzoekers te helpen. Ook met andere creatieve oplossingen mag van Wij Putten worden geëxperimenteerd. Het probleem is groot, daarom sta ik open voor ideeën die niet passen binnen de gebruikelijke denkkaders, want alleen met traditionele woon-oplossingen komen we er op korte termijn niet.

Geboren:
In 1990 in Putten, in het huis waar mijn ouders nog altijd wonen

Gezin:
Samenwonend met mijn vriend

Hobby’s:
Tennis, reizen en koken

Joyce Kamphuis

Terug naar mensen