info@wijputten.nl

Joyce Kamphuis

Wij Putten doet al jaren zijn best om de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen. Ik vind het daarom ook belangrijk dat de gemeenteraad een afspiegeling is van alle inwoners van Putten. Met mijn leeftijd zal ik anders naar bepaalde onderwerpen kijken. Als geboren Puttenaar ken ik ons dorp door en door. Ik help graag mee om ons dorp toekomstbestendig te maken, maar wel op een manier dat Putten Putten blijft. Ik wil dat andere jongeren net als ik de kans krijgen in Putten te blijven wonen. Dat vraagt om genoeg betaalbare woningen. Een woning kopen is lang niet voor iedereen een optie, daarom moet het aantal huurwoningen meer in overeenstemming worden gebracht met de vraag.

Burgerparticipatie:
Wij Putten is groot voorstander van burgerparticipatie: het betrekken van inwoners bij het bestuur van de gemeente. Ook Putten heeft daar in de afgelopen jaren ervaring mee opgedaan en stappen gezet, maar ik denk dat het nog beter kan. Er zijn volgens mij nog belangrijke stappen te zetten. Te vaak eindigen initiatieven in het ambtelijk denken binnen het gemeentehuis. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet zal de verantwoordelijkheid en inbreng nog meer bij de eigen inwoners komen te liggen. Daarom vind ik het van belang om bij ieder onderwerp vooraf heldere afspraken te maken over hoe ver burgerparticipatie kan gaan. Dat kan natuurlijk per onderwerp verschillen maar wil ik graag aan meewerken.

Geboren:
In 1990 in Putten, in het huis waar mijn ouders nog altijd wonen

Gezin:
Samenwonend met mijn vriend

Hobby’s:
Tennis, reizen en koken

Joyce Kamphuis

Terug naar mensen