info@wijputten.nl

Jan van Gessel

Voor de 2e keer heb ik me aangemeld als kandidaat op de lijst van Wij Putten. Dat is een bewuste keuze. Na mijn pensionering ben ik mij maatschappelijk gaan inzetten voor Putten. Als bestuurder van Stroud en de tennisclub De Vale Ouwe had ik veel contact met de politiek en als penningmeester ging het vaak over de centjes. Bij Wij Putten viel mij op dat de raadsleden zeer betrokken waren en beschikten over een grote dossierkennis. Wij Putten mag trots zijn wat er is vooral op gebied van sport is bereikt maar er liggen de komende jaren nog mooie uitdagingen vooral cultuur zal meer aandacht moeten krijgen. Daar wil dan ook graag een steentje aan bijdragen. Uiteraard kan ik mijn roots in de aannemerij niet verloochenen en zal ik met grote interesse de grote bouwopgaven van met name betaalbare koop- en huurwoningen kritisch volgen.

Woningbouw
Goed en betaalbaar wonen voor iedere Puttenaar is voor Wij Putten topprioriteit. Zowel in de huursector als in koopsector is het moeilijk een woning te vinden. De prijzen van de koopwoningen stijgen ongekend hard en de wachttijden voor de sociale huurwoningen zijn lang. Om jongeren en starters te behouden voor Putten, wil Wij Putten het woningaanbod toegankelijker maken.
We moeten bouwen naar behoefte. Daarop heeft Wij Putten twee antwoorden: er moeten voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn en we moeten meer gaan inzetten op andere woonvormen.

Om de schaarste op de woningmarkt verder terug te dringen moet het bouwtempo in Putten verder omhoog, naar 120 tot 150 woningen per jaar, passend bij de lokale behoefte. Daarbij moeten we altijd oog houden voor kwaliteit. Wij Putten wil de rode loper uitleggen voor particuliere woningbouwinitiatieven op de korte en middellange termijn. Als het gaat om andere woonvormen dan denkt Wij Putten enerzijds aan niet  uitbreidbare woonvormen zoals rug-aan-rugwoningen en beneden-bovenwoningen. Dit soort compacte woonvormen zullen ook in een stijgende markt altijd voor aanbod aan de onderkant van de woningmarkt zorgen, gezien de product- prijs-kwaliteitverhouding van de woningen. We moeten toe naar
woningtypen die reëel en marktconform zijn. Ook bouwen in de hoogte kan een oplossing bieden, maar dit dan wel passend in de omgeving.

Anderzijds kunnen we meer ruimte bieden aan woonvormen voor ouderen zoals hofjeswoningen, groepswoningen en kangoeroewoningen.
Als ouderen naar zulke woonvormen verhuizen, komen hun huidige huizen vrij. Dat moet zorgen voor een betere doorstroming op de  woningmarkt.

Veel Puttenaren hebben in het verleden in Bijsteren een mooie woning gevonden, dus in die zin is dit woningbouwproject zeer geslaagd. Nu Rimpeler bijna klaar is moeten we vooral verder. Wij Putten wil niet ieder groen plekje in het dorp volbouwen, maar om ook de nieuwe generatie Puttenaren te kunnen huisvesten, moeten er toch tot 2040 zo’n 1.000 tot 1.500 extra woningen komen. De nieuwe woonwijk Halvinkhuizen is dan ook keihard nodig. Het spreekt vanzelf dat nieuwe woningen energieneutraal zijn en waar mogelijk vooral natuurinclusief bouwen. Ook moet de gemeente steun bieden aan projecten om ook bestaande woningen energieneutraal te maken. Zo houden we Putten een aantrekkelijke gemeente, met een lichte bevolkingsgroei met veel voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, sport, gezondheid, detailhandel en vrije tijd.

Geboren:
op 19-11-1947 in Dieren

Gezin:
getrouwd met Silvano,  2 kinderen en 4 kleinkinderen

Werk:
Gepensioneerd

Hobby’s:
Tennis, wandelen en fietsen.

Terug naar mensen