info@wijputten.nl

Hein van Loon

Als iemand me een paar jaar geleden gezegd had dat ik ooit in Putten zou wonen had ik hem/haar voor gek verklaard. Maar ik ben wel iemand die dol is op bos. Al jaren woon ik in de buurt van een bos. Maar pas 5 jaar geleden hebben mijn vrouw en ik, na een vakantie besloten om echt ín een bos te gaan wonen. En dat werd het buitengebied van Putten. Nog geen moment spijt van gehad.

Buitengebied
Nu dus dagelijks genietend van dat buitengebied ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in wat de overheid met dat buitengebied van plan is. En dan niet alleen het bos, maar ook de hei, de agrarische gebieden en de recreatieve omgevingen. Wat mij daarnaast opvalt, is de verkeersdrukte in zowel het buitengebied als in de kern van Putten. Veel vrachtverkeer en op veel plekken gebrekkige ontsluiting naar buurgemeenten en de rest van Nederland.
Daardoor kwam ik tot de ontdekking dat Wij Putten heldere en constructieve ideeën heeft over oplossing van dringende knelpunten, maar ook en duidelijke visie op de langere termijn en dat maakte dat ik mij heb aangesloten bij de partij.

Wat mij betreft mag in Putten duurzaamheid en meer (slimme) initiatieven op het gebied van alternatieve energieproductie hoog op de agenda. Voor een gesprek daarover, maar ook over ruimtelijke ordening of infrastructuur mag je me bellen of mailen.

Geboren:
20 juli 1961

Gezin:
Samenwonend met de nummer 8 op de kandidatenlijst van Wij Putten.

Werk:
ICT afdelingsmanager bij ProRail

Hobby’s:
Boswandelingen, golf, knutselen met hout.

Terug naar mensen