info@wijputten.nl

Daphne van Hagen

Recreatie en toerisme vormen in Putten een belangrijke inkomstenbron. Dat is niet voor niets: Putten heeft een schitterende ligging, bos, hei en wei en met ook nog eens aantrekkelijke
klompenpaden. Toeristen noemen de Puttense gemoedelijkheid en de relatieve rust als reden om hier vele jaren achtereen te komen. En dat begrijp ik want ook als inwoners geniet ik elke dag als recreant van ons dorp en de omgeving.

Infobordjes
In het verkiezingsprogramma staat dat Wij Putten infobordjes wil laten plaatsen met informatie over de naamgeving van bijvoorbeeld wegen. Leuk want zo leren ook de inwoners zelf over de herkomst of historie van plekken in Putten. Niet voor niets noemt Wij Putten dat “Toerist zijn in je eigen dorp”.

Fietsen
Ik mag graag wandelen en fietsen in Putten. Wat me dan opvalt, is dat op de Postweg na, fietspaden in de Veluwse bossen nog niet optimaal aansluiten op fietspaden naar het dorp.
Mooi dat terug te zien in het verkiezingsprogramma van Wij. Eigenlijk wordt er best wel veel aandacht aan het thema ‘Fietsen’ besteedt.
Denk aan veilige oversteekplaatsen op de Oude Rijksweg voor fietsers, of in overleg met de provincie delen van de Oude Rijksweg en de Nijkerkerstraat inrichten als 50-kilometerzone, zodat fietsers op deze rotondes voorrang hebben.
Ook goed dat de huidige wethouder Koekkoek een grote wens van Wij Putten aan het uitvoeren is om zoveel mogelijk voorrang voor fietsers op doorgaande fietsroutes te creëren, op
voorwaarde dat dit ook voor overig verkeer helder te maken is. En ja… ook al valt er weinig sneeuw de gladheidbestrijding uitbreiden tot straten rond gebouwen met een publieke
functie, zoals scholen en een hoge prioriteit geven aan het sneeuwvrij maken van fietspaden.

Geboren
In 1965 geboren, weliswaar niet in Putten maar voel me best wel een echte Puttenaar 🙂

Gezin
Ik ben getrouwd met Herman en samen hebben we twee kinderen.

Werk
Ik ben Beleidsmedewerker afval en duurzaamheid bij Gemeente Barneveld

Hobby’s
Tennis, wandelen.

Terug naar mensen