info@wijputten.nl

Bert Veeningen

Wij Putten is een partij die de wijken ingaat om met mensen in gesprek te gaan over wat er leeft in Putten. Daarnaast is het ook daadkrachtige partij en dat spreekt me erg aan. Op het gebied van duurzaamheid en milieu is er nog wel wat te winnen en Wij Putten zet juist op dat punt in.

Duurzaam
Wij Putten wil dat duurzaamheid geen kers op de taart is, maar ingebakken zit in ons systeem. Er mag best wel meer ambitie zijn. Duurzaamheid moet een vast criterium worden bij de gemeentelijke inkoop. Zo zou bij de opzet van nieuwbouw rekening gehouden kunnen worden met de situering van de daken in verband met de opwekking van zonne-energie. Nog mooier is het als we nieuwe woningen energieneutraal gaan bouwen. In het buitengebied is ook veel te winnen. Denk aan de daken van schuren en stallen. Als we daar het opwekken van zonne-energie gaan stimuleren, maken we grote slagen.

Afval 
Ik vind het fantastisch dat Putten zijn eigen afvalinzameling blijft uitvoeren, zodat Putten een van de goedkoopste gemeenten op dit gebied blijft. Maar we kunnen meer. Bijvoorbeeld prullenbakken voor gescheiden afval plaatsen, met name bij bankjes, zowel in het dorp als in het buitengebied. Ook zou het fijn zijn als we het voor elkaar krijgen dat meer mensen aan de opschoondag in Putten meedoen. Met name jonge kinderen leren hier veel van.

Geboren:
In 1978 in een Amersfoorts ziekenhuis, maar ik woon mijn hele leven in Putten.

Gezin:
Ik ben getrouwd met Hanneke van Dijk en samen hebben we twee kinderen: Nienke en Daniël.

Werk:
Ik ben docent aardrijkskunde op Groevenbeek in Ermelo.

Hobby’s:
Ik vind het heerlijk om te fietsen (racefiets, mountainbike).

Terug naar mensen