info@wijputten.nl

Audrey Friedel

Ik ken de oprichters van Wij Putten al heel lang. Wij Putten wil het goede in de gemeente koesteren en waar nodig en mogelijk verbeteren. Fijn dat ik daar nu een bijdrage aan kan leveren, door onder andere op de kandidatenlijst te staan.

Toerisme
Wij Putten is naar mijn idee een echte ‘natuur’ partij. De natuur bepaalt voor een groot gedeelte het woongenot van eigen inwoners of de beleving van een toerist en of recreant. Het lijkt erop dat we helaas te maken hebben met een afname van soortenrijkdom van planten en dieren. Ook de populatieomvang van inheemse soorten daalt in Nederland. Natuurbeleid lijkt vooral een zaak van de provincie, maar voor de inwoners wordt het onderwerp steeds belangrijker en daarmee wordt het ook een item voor de gemeente. Want als het aan Wij Putten ligt, wordt Putten nog aantrekkelijker voor dagjesmensen en voor recreanten die hier het hele seizoen zijn. Uitgangspunt voor Wij Putten is: wat goed is voor het toerisme, is goed voor Putten en andersom. Toeristen noemen de Puttense gemoedelijkheid en de relatieve rust als reden om hier vele jaren achtereen te komen. Ook inwoners zelf genieten als recreant van ons dorp en de omgeving. Eigenlijk hoeft Putten alleen het mooie dorp te zijn dat het al is.

Veluwe op 1
Wat een duidelijk verbeterpunt voor Putten is, is het het Veluwerandmeer en Strand Nulde meer te benutten en een economische verbinding te leggen tussen randmeer en Putten. Eigenlijk zouden we actief moeten meedoen aan de provinciale gebiedsopgave Veluwe om van de Veluwe weer het meest aantrekkelijk recreatiegebied van Nederland te maken. Dat kan ook als je bijvoorbeeld mountainbikeroutes in samenwerking met Gelderse gemeenten en provincie maakt. Mar dat kan natuurlijk ook een ruiter- en menroutenetwerk in samenwerking met omliggende gemeenten zijn.

Geboren
In 1967, een mooi jaar 🙂

Gezin
Getrouwd en 3 kinderen

Werk
Communicatie & marketing bij Het Flevo-landschap

Hobby’s
Met de hond in het mooie Putten wandelen en van alles en nog wat.

 

Terug naar mensen