info@wijputten.nl

Andrea Sickmann

Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag NL-Doet kwam ik voor het eerst in aanraking met Wij Putten. Het was een heel bijzondere dag. Wát een grote groep enthousiaste mensen kregen we op ons terrein! Vooral de dierenverblijven werden die dag aangepakt: van straatwerk en schilderwerk, tot allerhande timmerwerk. Zo had ik mij een politieke partij niet voorgesteld. Die dag raakten we uiteraard aan de praat en werd me uitgelegd dat Wij Putten een vereniging is met een politieke signatuur.
Toen ik dan ook voor de lijst werd gevraagd, heb ik direct ja gezegd.

Hoewel ik slechts zijdelings op de hoogte ben van de politiek actuele zaken in Putten, ben ik erg ‘involved’ wat betreft het sociale beleid van Putten en omliggende gemeenten. Doordat ik eigenaar van een zorgboerderij ben, heb ik, naast expertise, ook een goed idee wat zorg nou werkelijk zou moeten inhouden. Bovendien heb ik mijn focus als zorgboer op het buitengebied. Ook de bewoners van dit gebied hebben belang bij een grote betrokkenheid.

Sociaal beleid
Sociaal beleid is veel meer dan de uitvoering van zorgwetten. Onderwerpen zoals vergrijzing, eenzaamheid en e-health, vragen de komende jaren veel aandacht. Door hier op te focussen kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Als het gaat om zorg vindt Wij Putten dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben, maar dat ze hierin ook ondersteuning moeten hebben. De gemeente ontvangt geld van het rijk om kwetsbare mensen zorg aan te bieden. Dat moet de gemeente dan ook doen! Oppotten van zorggelden lijkt me daarin niet wenselijk. In Putten moeten we zoveel mogelijk continuïteit van de jeugdzorg en WMO-zorg realiseren. De gemeente zou volgens mij de zorgtaken moeten uitvoeren met het geld dat het rijk hiervoor verstrekt. Moeilijk kan dat toch niet zijn?

Cultuur
De deelname aan kunst en cultuur, actief dan wel passief als bewonderaar, moet laagdrempelig zijn en bereikbaar zijn voor alle leeftijden. Ik vind het belangrijk dat kinderen op de basisscholen in aanraking komen met verschillende kunstvormen en leren over cultuurhistorie. Projecten als Cultuureducatie met Kwaliteit wil Wij Putten graag ondersteunen. Ook samen muziek maken is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en kan daarnaast de aanwas van de muziekverenigingen in Putten veilig stellen. Helaas loopt de interesse voor kunst bij jongeren terug en vaak wordt deze doelgroep dan ook vergeten. Extra aandacht en initiatieven voor deze doelgroep, bijvoorbeeld vanuit jongerenwerk of combifunctionarissen, kan wellicht een goede impuls geven.

Geboren
Geboren te Amsterdam op 13 mei 1964 en sinds 2007 met partner en 3 zonen in Putten woonachtig.

Werk
Met diploma’s als Sociaal Cultureel Werkster, documentaire maker (filmacademie) en docent drama op zak, run ik samen met partner Verony Zorgboerderij Goedland. Deze zorgboerderij is er voor iedereen met een zorgvraag en een verlangen eigen kracht en talent te leren kennen en ontwikkelen.

Hobby’s
Mijn werk is mijn grootste hobby. Zonder mijn passie voor mijn werk zou ik de enorme belasting van 24-uurs beschikbaarheid niet vol kunnen houden. Daarnaast ben ik gek op paarden en heb ook hier de nodige diploma’s in behaald. Maar misschien is mijn grootste hobby wel het volgende: Geef mij een probleem en ik zorg voor een oplossing!

Terug naar mensen