info@wijputten.nl

Nieuws

Mag (Wij) Putten trots zijn?

Geplaatst op 19 oktober 2014

Nog even en de Harderwijkerstraat gaat weer open. Aanwonenden en fietsers kunnen er al een tijdje overheen en binnenkort ook weer de rest van Putten… en het doorgaande verkeer.

Ik zal het maar direct zeggen: ik vind die nieuwe Harderwijkerstraat prachtig worden. Nu was dat niet het doel, mooi maken, maar de verkeersveiligheid van fietsers bevorderen. Wij Putten ambieerde net zoals de CU daarom in het verkiezingsprogramma 2010 vrij liggende fietspaden. Dat deze verkeersader in Putten nu ook nog een stuk fraaier wordt, is een mooie bijkomstigheid.

Nog even terug naar 2010. Het verkiezingsprogramma van Wij Putten. Daar stond kort en krachtig in: de aanleg van vrij liggende fietspaden aan de Harderwijkerstraat. Na een geweldige verkiezingsuitslag werd het even stil en gingen Evert Doppenberg en ik, met rolbandmaat gewapend, meten. Meten is immers weten. We constateerden dat de Voorthuizerstraat bij de AH minder breed was dan bijvoorbeeld bij school Groevenbeek. Ook in Ermelo, waar de Putterweg net zo’n doorgaande weg is, zijn er vrij liggende fietspaden én is het wegvlak ook nog eens smaller.

Op 24 augustus 2011 enquêteerden we ’s avonds, huis aan huis, de bewoners van de Harderwijkerstraat. Drie dagen later deden we hetzelfde, maar bevroegen we Puttenaren, midden in het centrum bij de pomp, met een iets andere enquête naar hun mening. Beide enquêtes hebben een schat aan informatie opgeleverd. Hoewel er ook aanwonenden waren die bezwaren hadden tegen de fietspaden, Wij Putten zag de bevestiging dat zowel bewoners als aanwonenden in overtuigende meerderheid vrijliggende fietspaden toejuichten.

Na onze enquêtes zagen we ook een werkgroep Harderwijkerstraat, die minder (vracht)verkeer wilde en flitspalen. Omdat deze ambitie buiten bereik van de gemeenteraad lag, focuste Wij Putten zich vooral op de verkiezingsbelofte van vrij liggende fietspaden. Zelf heb ik de bijdragen van bewoners Emma de Jong en Alrik de Haas op diverse informatieavonden als zeer waardevol ervaren.

Voordat de gemeenteraad zich over de plannen van het college ging buigen, haalde de VVD op 9 mei ’s avonds gedeputeerde mevrouw Anja Prins van dezelfde partij naar Putten en vroeg om haar mening. Van deze zeer rumoerige, mijn inziens ook zinvolle avond is mij vooral bijgebleven dat Anja Prins de aanwezigen voorhield zich niet te moeten focussen op een rondweg, omdat daar de komende decennia vanuit de provincie geen geld voor was en dat dit dus niet zou kunnen. Ook vertelde ze onomwonden dat de Harderwijkerstraat beslist niet aan de huidige normen voldeed.

Op 5 juli 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om vrij liggende fietspaden aan te leggen langs de Harderwijkerstraat. Ook het Programma van Eisen (PvE) is toen vastgesteld. Hierin staan de (technische) eisen waaraan de fietspaden moeten voldoen. De inhoud van het PvE is mede tot stand gekomen dankzij de vele reacties die bewoners hebben gegeven voor, tijdens en na de presentatie van de plannen op 28 maart 2012. Helaas stemden de VVD en Gemeentebelangen tegen.

Wij Putten werd, ondanks diverse informatieavonden verweten haast te hebben: als de verkiezingsbelofte niet werd ingewisseld dan zou dat stemmen kosten in 2014. Zelf heb ik het gezien als een traject dat een voorbeeld zou moeten zijn voor volgende besluitvorming. Binnen vier jaar aan de slag en  realiseren. Mag (Wij) Putten hier trots op zijn? Ik ben er in ieder geval erg trots op dat deze verkiezingsbelofte zo goed en ook nog ’s erg fraai is verzilverd.

Arap-John Tigchelaar

Kijk voor meer foto’s van de Harderwijkerstraat HIER.