info@wijputten.nl

Nieuws

De kracht van de lokale democratie

Geplaatst op 14 december 2018

Met het goedkeuren van de meerjarenbegroting heeft de gemeenteraad onlangs ingestemd met de plannen van de coalitie voor deze raadsperiode. Opvallend is dat de raad hier unaniem mee akkoord ging, wat de coalitie als compliment mag ervaren. En het betekent dat we aan de slag kunnen.

In de afgelopen crisisjaren hebben we fors bezuinigd en konden we slechts beperkt investeren. De financiële positie van de gemeente is nu een stuk beter dan in 2010. Met het vaststellen van het coalitieakkoord en deze begroting gaat de gemeente de komende jaren meer investeren. We maken Rimpeler bouwrijp, pakken het dorpscentrum en het gemeentehuis aan en maken werk van het wegen- en groenonderhoud. We investeren in schoolgebouwen, duurzaamheid, communicatie en toerisme. We pakken onze verantwoordelijkheid als het gaat om inburgering, bestrijding van eenzaamheid en laaggeletterdheid. Maar het meest investeren we in de jeugdzorg. Het Rijk heeft hier eerst fors op bezuinigd en het vervolgens, met tekort en al, aan de gemeenten overgedragen. Ook Putten lapt jaarlijks zo’n € 1,5 miljoen extra aan de jeugdzorg. Dat doen we omdat het om de kinderen gaat van onze eigen inwoners, maar het blijft wel onbegrijpelijk rijksbeleid.

Al deze investeringen doen we zonder extra lastenverhoging voor u, als inwoner. Althans, dat dachten we. Er kwam echter nog een verrassing uit de hoge hoed. Het waterschap heeft eenzijdig besloten om sommige sloten niet meer schoon te maken. En ook hier, net als bij de jeugdzorg, draait de gemeente Putten ervoor op. Ieder huishouden in Putten gaat hiervoor jaarlijks € 5 betalen. En de SGP, Gemeentebelangen en CDA hebben dat bedrag nog eens verdubbeld om de sloten vaker te kunnen schoonmaken.

Financieel staat Putten er goed voor. En alle zure verhalen in krantencolumns en veelal anonieme ingezonden brieven over de onmacht van de raad ten spijt, drukt de gemeenteraad een krachtig stempel op het beleid voor de komende jaren. De raad doet zijn werk, met het mandaat van de kiezer. Zo werkt lokale democratie in optima forma!

Herman Luitjes
Fractievoorzitter Wij Putten.